مدیر مسئول
سيد ابراهيم اعلايي
آدرس
ميدان امام خميني- 45متري كارگر- بعد از زيرگذر- جنب كوچه 9
خلاصه کتاب
با در نظر گرفتن پيشينه ي غني تاريخي ـ فرهنگي كشورمان و نيز روند گريز ناپذير زمان كه در جهت استهلاك بقاياي تاريخي عمل مي كند، ضروري است كه در جهت حفاظت و مرمت آنها اقداماتي انجام شود. فلذا نخستين ديدگاه، موضوع كتاب حاضر اطلاعات مختلفي از كاغذ و سير تكاملي آن مي باشد. كه علاوه بر بيان عوامل آسيب رسان و ساختار كاغذ به موضوع شناسايي لكه و بررسي ليزر به صورت دقيق پرداخته است. ديدگاه دوم بررسي هاي آزمايشگاهي كه با استفاده از روش هاي در دسترس به منظور تعيين نوع مواد تشكيل دهنده كاغذ ولكه هاي موجود بر روي نمونه هايي مورد نظر انجام مي شود. در نهايت ضمن بيان تجربيات ديگران در لكه زدايي آثار كاغذي به وسيله ليزر و مقايسه نمودن آن با استفاده از روش هاي شيميايي و مكانيكي متداول، اقدامات لازم براي لكه زدايي آثار كاغذي، جهت درمان و مهار فرآيند فرسايش، با استفاده از ليزرهاي مختلف انجام مي شود.
فهرست

مقدمه
فصل اول: كاغذ و ماهيت آن
كاغذ چيست؟
تاريخچه
مواد تشكيل دهنده ي كاغذ
منابع الياف در كاغذسازي
طرز تهيه ي كاغذ
ساختن كاغذ
تفاوت ميان كاغذ دست ساز و ماشين
فصل دوم: آسيب شناسي كاغذ
دلايل و اثرات زوال كاغذ
رابطه تخريب آثار كاغذي با روش ها و مراحل ساخت آن
ديگر عوامل موثر تخريب كننده كاغذ
ماهيت كاغذ و عوامل حائز اهميت در رابطه ي متقابل كاغذ و ميكروارگانيزم ها
آفت نمايان
اسيدي شدن
لكه ها و عوامل متعدد ايجاد كننده ي آنها روي كاغذ
لكه گيري
فصل سوم: روش هاي شناسايي لكه ها و ماهيت كاغذ
روش هاي شناخت مواد به كار رفته در كاغذ
آناليز و شناسايي با ماهيت كاغذ
بعضي از راه هاي شناسايي لكه روي كاغذ
روش هاي تجزيه دستگاهي تخريبي
روش هاي تجزيه دستگاهي غير تخريبي
فصل چهارم: ليزر و كاربرد آن در حوزه ي حفاظت و مرمت كاغذ
نگاه اجمالي
تاريخچه استفاده ليزر در مرمت
مفاهيم اوليه ليزر
طرح كلي يك ليزر
اجزاء اصلي ليزر
مدهاي ليزري
Q سوئيچ كردن
خواص نور ليزر
انواع ليزر
مكانيزم پاك سازي سطح به وسيله ليزر
عوامل موثر در پاك سازي ليزري
مكانيزم كنده شدن ليزري
برتري روش پاك سازي ليزري در مقابل ديگر روش هاي متداول
نكات مهم در امر پاك سازي ليزري
فصل پنجم: كارهاي تجربي و نتيجه گيري
مقدمه
مطالعات مقدماتي
بررسي آزمايشگاهي
روش هاي آناليز به كار رفته در اين تحقيق و نتايج حاصل از آن
نتيجه
اقدامات مرمتي و حفاظتي متداول در لكه زدايي كاغذ
بررسي و تحليل نتايج
جمع بندي نهايي
منابع و مآخذ
پيوست

لكه زدايي آثار كاغذي

  • نویسنده : دلير حسن
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 240صفحه
  • شابک 978-600-92809-7-1
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست