قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

ظهور تيمور و فتح سراسري ايران

نویسنده: رفيعي امير تيمور

خلاصه کتاب

تاليف حاضر كه با نام ظهور تيمور و فتح سراسري ايران عرضه شده، در واقع نخستين مجموعه در تاريخ تيموريان است كه به زيور طبع آراسته شده، كه داستان برآمدن و برافتادن تيمور مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته است. هدف نگارنده در اين مجموعه، مطالعه و تحقيق در شرح حال و زندگي تيمور از تولد تا بر تخت نشستن وي در سمرقند واز سلطنت تا واپسين دم مرگ، و البته شرح چگونگي تسخير شهرهاي ايران در طي اين سال ها بوده است. شرح جنگ ها و فتوحات تيمور در هند و روسيه و نقاطي كه مستقيماً ربطي به ايران نداشته سخني به ميان نيامده است. شرح برآمدن و بر افتادن تيمور بدون مطالعه اوضاع سياسي و نظامي ماوراء النهر و ايران، مقارن ظهور وي ناممكن است. رديابي زندگي تيمور، خواننده را وادار مي سازد تا اوضاع سياسي و نظامي ماوراء النهر و ايران را دست كم ما بين سال هاي (ق 736) تا (ق 807) مورد مطالعه قرار دهد.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160