مدیر مسئول
حجت الاسلام علي بنائي
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء)، كوي 38، ميدان شهيد حمزه اي، كوي همايون، پلاك 52 و 46
خلاصه کتاب
در اخلاق نگارش، سخن از آداب نويسندگي و فرهنگ نگارش است؛ يعني از شايستها و ناشايستهاي اخلاقي در نويسندگي، و بايدها و نبايدهاي فرهنگي آن، موضوع آيين نگارش ادب درس است و موضوع اخلاق نگارش، ادب نفس، در آنجا از ادبيات نوشتن سخن مي رود و در اينجا از ادب نوشتن، به گفته ديگر، موضوع آيين نگارش، سخن درست گفتن است و موضوع اخلاق نگارش، درست سخن گفتن. اخلاق نگارش فقط اين نيست كه«في المثل» راست بنويسيم و تملق و تندي نكنيم و از افراط و تفريط بپرهيزيم. دامنه اش بسيار گسترده است و مصداقش فراوانتر از آنچه نخست به نظر مي آيد. حتي آن نويسنده شريفي كه شتابانه و بدون مطالعه مي نويسد، مرتكب عملي غير اخلاقي شده است. در كتاب حاضر بيشتر از مصاديق اخلاق نگارش و جنبه ي علمي آن مورد توجه قرار گرفته است.

اخلاق نگارش

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست