مدیر مسئول
محمد تقي نخستين حلم
آدرس
قم- خيابان معلم - مقابل بيت امام - نبش كوي دهم
خلاصه کتاب
كتاب پيش رو با نام، سياحت غرب، از كتابهاي معتبر، مستند و مشهور در زمينه مرگ و برزخ مي باشد كه به علت هم عصر بودن نويسنده، مطالب آن امروزي و قابل فهم براي همه مي باشد. نويسنده با تبحر و چيره دستي تمام ومهارت خاص خود از مفاهيم قرآني، منابع حديثي و تفسيري استفاده كرده و اين سفر آخرت را به تصوير كشيده تا خواننده بتواند تمامي حوادث و رويدادهاي پيش رو را در ذهن خود تصور كرده و خود را همراه مطالب كتاب همراه كند. هدف نويسنده از نگارش اين بوده كه، خواننده، خود را براي سفر آخرت آماده كرده و از مجازات و ثواب كارهاي خود مطلع گردد و سعي نمايد با كاستن از گناهان و افزودن به كارهاي نيك، توشه ي سفر خود را با آگاهي بيشتر آماده كند و كمتر به لذات زودگذر دنيوي مشغول شده و ياد مرگ را هميشه همراه خود سازد.

سياحت غرب ـ مصور

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست