مدیر مسئول
فردين صالحي شهركي
آدرس
45متري صدوق - كوچه 57 – پلاك 17
خلاصه کتاب
كتاب حاضر حاصل چندين سال پژوهش و تحقيق در مورد فرقه هاي منحرف بهائيت و وهابيت مي باشد كه با توجه به اينكه كتب متعددي در اين زمينه نوشته شده است. سعي شده نوآوري هايي در اين زمينه شود. مثلاً در مورد وهابيت علاوه بر پردازش خوب بعضي از شخصيت ها مثل ابن تيميه، كه انجام شده، با بررسي حسن و قبح عقلي و تاثير آن در بوجود آمدن اين فرقه را مورد توجه قرار گرفته شده كه بخش هاي بعدي كتاب شامل تاريخچه و جنايت ها و در آخر كار هم نقد عقايد اين فرقه مورد بررسي قرار گرفته است. و در مورد بهائيت نيز تحقيقات جالب و جامعي را پيرامون اين موضوع انجام يافته كه از مهمترين فصل هاي اين كتاب را مي توان تاريخچه و رابطه بهائيت واستكبار و در آخر كار هم بازگشت نخبگان بهائي را نام برد.

صفير شيطان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست