مدیر مسئول
ميرهادي طهوري
آدرس
خيابان 45متري صدوق- صدوقي34- فلكه دوم- كوچه گل سرخ- پ81
خلاصه کتاب
حداقل 85 درصد از موفقيت شما در كار و زندگي شخصي تان با توجه به توانايي شما در برقراري ارتباطي موثر با ديگران خواهد بود. هوش اجتماعي يا توانايي برقراري ارتباط، گفت و گو، مذاكره و متقاعد كردن ديگران از بهترين نمونه هاي هوش و ذكاوت است كه شما مي توانيد داشته باشيد و اين هوش مي تواند گسترش يابد. شما مي توانيد ياد بگيريد كه صميمي، دوستانه، خوشايند و جذاب باشيد. اين امر فقط با تمرين كردن چند روش و تكنيك برقراري ارتباط كه در دنياي امروز به وسيله ي افراد قدرتمند وتاثير گذار مورد استفاده قرار گرفته است صورت مي گيرد. به وسيله يادگيري حقيقت ساده جذابيت كه در اين كتاب با نام نيروي جذبه است و تمرين روش هايي كه در ادامه به آن مي پردازيم، مي توانيد اثر گذاري ولذت ارتباط با ديگران را به طور قابل توجه وشگفت آور تقويت كنيد...
فهرست

مقدمه
فصل 1. جذابيت چيست؟
فصل 2. جذابيت در كردار
فصل 3. آنچه كه جذابيت مي تواند انجام دهد
فصل 4. چگونه فردي را مجذوب كنيم
فصل 5. نيروي جادويي گوش دادن
فصل 6. مجذوب كردن يك زن
فصل 7. مجذوب كردن يك مرد
فصل 8. مجذوب كردن از درون به بيرون و از بيرون به درون
فصل 9. نيروي توجه و گوش دادن
فصل 10. اولين نشانه: ارتباط چشمي
فصل 11. دومين نشانه: تغيير نگاه چشم
فصل 12. سومين نشانه: كج كردن سر
فصل 13. چهارمين نشانه: تكان دادن سر
فصل 14. پنجمين نشانه: زبان كل بدن (ايماء و اشاره)
فصل 15. ششمين نشانه: جنبه هاي منفي زبان بدن
فصل 16. هفتمين نشانه: اطمينان بخشي صوتي
فصل 17. هشتمين نشانه: اطمينان بخشي كلامي
فصل 18. جذاب بودن را بر روي دوستان خود تمرين كنيد
فصل 19. در اظهار نظر و نصيحت كردن مراقب باشيد
فصل 20. نيروي صبورانه گوش دادن
فصل 21. در لبخند زدن و خنديدن بشتابيد
فصل 22. در ستايش و تعريف كردن بشتابيد
فصل 23. استفاده از اصل «طوري رفتار كنيد كه گويي»
فصل 24. آنچه مي گوييد و نحوه گفتن آن
فصل 25. نگاه كردن به اطراف صورت
فصل 26. هنر شمرده صحبت كردن
فصل 27. گويايي سكوت
فصل 28. صداهاي پر كننده مفرط، از بين برنده جذابيت هستند
فصل 29. با لحن صدايتان مردم را جذب كنيد
فصل 30. خوش صحبت و جذاب باشيد
فصل 31. گفت و گو را هدايت كنيد
فصل 32. قبل از ملاقات، اطلاعات به دست بياوريد
فصل 33. توپ را در زمين آنها نگه داريد
فصل 34. توپ را نكشيد
فصل 35. با طرف مقابل همگام باشيد
فصل 36. تمرين كردن باعث ايجاد تكامل مي شود
فصل 37. مهارت را به هنر برگردانيد
فصل 38. حالا بايد اين را انجام دهيد
فصل 39. جذابيت را عرضه كنيد
بخش ويژه. نيروي جذبه در گفت و گوي تلفني
درباره نويسندگان

نيروي جذبه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست