قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مديريت بحران

نویسنده: تريسي برايان مترجم: صادقي فاطمه سادات

خلاصه کتاب

كتاب حاضر كه مديريت بحران است به شما مژده مي دهد. هر چيزي كه شما براي غلبه به مسائل و چالشهاي زندگي خود نياز داريد را با مطالعه ي اين كتاب به دست مي آوريد. چرا كه جوهره ي مقابله با هر نوع بحران را خودتان داريد و هيچ مشكلي در زندگي افراد وجود ندارد كه نتوانيد با بهره گيري از هوش و خلاقيت خود، آنها را حل و فصل نمايند و هيچ نوع گرفتاري وجود ندارد كه افراد نتوانند با تمركز ودقت عميق، آنها را برطرف نمايند. هيچ گونه چالش يا مانعي وجود ندارد كه افراد نتوانند با اراده و پشتكار كافي آنها را پشت سر بگذارند. وظيفه ي هر فردي هنگام مواجه شدن با لحظات بحراني رويارويي با چالش ها و بكارگيري كاركردهاي موثر براي در پيش گرفتن حركت هاي صعودي است. اكنون به بررسي بيشتر يك روش براي كمك به شما در رفع لحظات بحراني و حساس پرداخته ايم تا شما بتوانيد از بهترين اقدامات كاربردي براي مقابله با آنها آگاه شويد.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160



درباره نويسنده
مقدمه
فصل اول: خونسرد باشيد و خونسردانه عمل كنيد
فصل دوم: به توانمندي هايتان اعتماد و اطمينان داشته باشيد
فصل سوم: براي حركت رو به پيشرفت شهامت داشته باشيد
فصل چهارم: بدنبال كشف حقايق باشيد
فصل پنجم: كنترل موقعيت را به دست خود بگيريد
فصل ششم: در هر لحظه بايد جلوي ضرر و خسارت را بگيريد
فصل هفتم: بحران و مسائل چالش برانگيز را مديريت نماييد
فصل هشتم: مرتبا در رابطه باشيد
فصل نهم: محدوديت هايتان را شناسايي كنيد
فصل دهم: از خلاقيت هايتان بهره بگيريد
فصل يازدهم: بر روي قسمتهاي نتيجه بخش تمركز كنيد
فصل دوازدهم: بر شاخص ها تمركز كنيد
فصل سيزدهم: ضد حمله!
فصل چهاردهم: گردش حساب پولي ايجاد كنيد
فصل پانزدهم: به مشتريان خود اهميت دهيد و برايشان ارزش قائل شويد
فصل شانزدهم: سطح فروشتان را ارتقاء دهيد
فصل هفدهم: انجام كارهايتان را ساده كنيد
فصل هجدهم: انرژي و قدرت دروني تان را حفظ كنيد
فصل نوزدهم: رابطه را برقرار كنيد
فصل بيستم: قدرت روحي و ذهني تنها مشخص كننده شكست و پيروزي است
فصل بيست و يكم: تمامي راهكارها را همزمان با هم اجرا نماييد