مدیر مسئول
ميرهادي طهوري
آدرس
خيابان 45متري صدوق- صدوقي34- فلكه دوم- كوچه گل سرخ- پ81
خلاصه کتاب
توانايي در تعامل با ديگران، ارتباط برقرار كردن، متقاعد كردن و معامله كرده با آنان، معيارهايي است براي تعيين ميزان درآمد شما و آنقدر ارزش دارد كه براي بهتر بوده در اين موارد هر كاري كه برايتان ممكن است انجام دهيد. يكي از اصلي ترين مسئوليت هاي شما در زندگي اين است كه يادبگيريد چطور بتوانيد به نفع خودتان با طرف مقابلتان معامله كنيد. و حقيقت اين است كه اگر در معامله با ديگري بهتر از او باشيد خيلي سريعتر و آسان تر مي توانيد به آنچه مي خواهيد برسيد. 21 قانون طلايي فروش موفق نام كتاب حاضر است كه در آن، 21 قانون غير قابل نقض براي معامله كردن وجود دارد كه مي توانيد ياد بگيرد وتمرين كنيد. و اين قوانين باعث مي شود آنچه را كه مي خواهيد بهتر، سريعتر و آسان تر از قبل به دست آوريد و اگر پيوسته از اين قوانين استفاده كنيد مي توانيد تمام جنبه هاي زندگي تان را بهبود بخشيد.
فهرست

21 قانون طلايي فروش موفق
قانون ارزش شخصي
قانون كلي معامله
قانون بلند پروازي
قانون حداقل تلاش
قانون دستيابي هر چه بيشتر
قانون منفعت شخصي
قانون آينده نگري
قانون برنده شدن يا معامله نكردن
قانون امكانات و احتمالات نامحدود
قانون چهار
قانن اولويت زمان
قانون زمانبندي
قانون شرايط و ضوابط
قانون آمادگي
قانون اختيار
قانون معكوس سازي
قانون قدرت
قانون اشتياق
قانون مقابل به مثل
قانون كنار كشيدن از معامله
قانون مرحله نهايي
خلاصه

21 قانون طلايي فروش موفق

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست