مدیر مسئول
نسرين مولايي عيان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - طبقه همكف بالا - پلاك 86
خلاصه کتاب
كتاب حاضر جلد دوم «لطايف العرفان» اثر فيلسوف رباني و عارف صمداني آيت الله ميرزا محمد علي حكيم است. مصنف بزرگوار در جلد اول اين كتاب، مباحث عرفاني بسيار ارزشمندي را بازتاب داده است. كه نمونه اي از يك عرفان ناب و خالص شيعي بوده، در ژرفايي و گستردگي مطالب، در ميان ديگر كتب عرفاني موجود، كم نظير است. و اما كتاب حاضر، گرچه تا اندازه زيادي از پيچيدگي هاي مباحث علمي برآمده از اصطلاحات جلد اول به دور است، در ژرفايي مفاهيم و نكته سنجي ها دست كمي از آن جلد نداشته، همانند آن مي باشد. در حقيقت مباحث اين كتاب كه با تأويلات دقيق قرآني و استنادهاي لطيف روايي از سوي جناب مصنف چاشني شده است، و نشان از چيرگي فوق العاده اي ايشان نسبت به تفاسير، احاديث و سخنان و كتب بزرگان علم و عرفان دارد، مي توان شگفتي هر انسان صاحب نظر و خوش قريحه را برگزيد، و توانمندي بالا و كم نظير علمي و عرفاني نويسنده بزرگوار كتاب را به نمايش بگذارد.

لطائف العرفان (جلد 2)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست