مدیر مسئول
نسرين مولايي عيان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - طبقه همكف بالا - پلاك 86
خلاصه کتاب
در كتاب حاضر كه مجموعه دوم از مجموعه آثار جناب آقاي شيخ كاظم سلامتي مي باشد با نام تجلي اسماء و صفات در شرحي جامع بر دعاي سمات، در سه جلد آماده شده است. ضمن بررسي ابعاد مختلف دعاي سمات از حيث سند و متن و شرح و فضيلت قرائت و ساير معقولات مربوط به دعا هم بحث به عمل آيد و در راستاي بحث از مقوله ي مهم دعاي سمات از حيث هويت، ماهيت، جايگاه، خاستگاه، آداب، احكام و اسرار از ابعاد و اسرار وجودي انسان در جهان هستي بحث و گفتگو گردد. چرا كه بحث از يك ذره از ذرات جهان هستي بدون در نظر گرفتن اجزاي ديگر وارتباط آنها با همديگر بحثي ناقص و ابتر و بي ثمر خواهد بود.

تجلي اسماء و صفات ـ در شرح جامعي بر دعاي سمات( 3 جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست