مدیر مسئول
نسرين مولايي عيان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - طبقه همكف بالا - پلاك 86
خلاصه کتاب
آنچه در اين نوشتار و اين دوره از مجموعه ي آثار مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته به صورت مقدمه اي است كامل در شناخت اسرار دعا و طلب كه براي ورود در شرح جامع يكي از دعاهاي معروف به نام دعاي سمات، گردآوري و در 2 جلد تنظيم شده است. قبل از ورود به اصل كار و شرح فرازهاي نوراني آن، بنابر مقدمه اي كه عنوان شد مقوله ي دعا از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته تا پرده از اسرار پوشيده آن برداشته شود. نوشتار حاضر در 2 جلد آماده شده كه در چند فصل به عنوان مقدماتي جهت ورود در شرح دعا، شروع و در نهايت با شرح تفصيلي دعا، و در نهايت با خاتمه اي در آداب بعد از دعا در جلدهاي بعدي به پايان مي رسد.

طريق وصال ـ رويش جوانه هاي معرفت و عبادت بر شاخسار دعا (2 جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست