مدیر مسئول
حسين مقدسي اميري
آدرس
خيابان دور شهر، بلوار سميه،- كوچه 11 - رسول 4 - پلاك 7
خلاصه کتاب
كتاب حاضر با نام زادالمعاد به همراه مفتاح الجنان تاليف علامه مجلسي مي باشد كه قسمتي از مقدمه ايشان را تقديم مي كنيم. چون جناب مقدس ايزدي تعالي شانه براي هدايت گمگشتگان بوادي جهالت و ضلالت، طريق صوم و صلاة و دعا و عبادت كه اشرف و اقرب طرق نيل سعادت اند مقرر گردانيده واز حضرت رسول خدا وائمه هدي ادعيه و اعمال بسيار منقول گرديده كه كتب دعا مشحون است از آنها، و اين خادم ائمه اطهار اكثر آنها را در كتاب بحارالانوار ايراد نمودم و اكثر خلق را باعتبار بانواع اشغال دنيويه و غيرها تحصيل آنها و عمل جميع آنها ميسر نيست. خواستم منتخبي از اعمال سال و فضايل ايام و ليالي شريفه ي متبركه واعمال آنها كه با اسناد صحيحه و معتبره وارد شده است در اين رساله ايراد نمايم كه عامه خلق از بركات آنها محروم نباشند.

زاد المعاد

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست