مدیر مسئول
مهدي اسلامي
آدرس
قم- خيابان معلم - جنب تاكسي تلفني معلم - كد پستي:3715785665
خلاصه کتاب
بدون ترديد سازندگي دروني انسان و اصطلاح و تهذيب نفس او در سعادت فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي او نقش بسزايي دارد، به طوري كه اگر انسان تمامي علوم را تحصيل كند و كليه نيروهاي طبيعت را به تسخير خويش درآورد، اما از تسخير درون و تسلط بر نفس خود ناتوان باشد، از رسيدن به سعادت و نيل به كمال باز خواهد ماند. فلذا بايد ناهنجاري ها را شناخت و نحوه برخورد با ديگران و خود را در موقعيتها و شرايط گوناگون را ياد گرفت و بايد آموخت كه وقتي طوفان خشم و يا هيجان نفس يا اسب سركش غرور مي تازد چگونه كنترل شود. اهل بيت عليهم السلام كه از سرچشمه وحي سيراب هستند اين نكات و دستورات را در لابلاي احاديث پر محتواي خود به ما آموخته اند و اين مدارك و متون اسلامي در حد وافر و كامل است. از اين رو كتاب حاضر درصدد است بخشي از اخلاقيات فردي و اجتماعي را در قالب كتابي با عنوان اخلاق محمدي به علاقه مندان عرضه كند.

اخلاق محمدي با نگاهي به آيات و روايات اهل بيت عليه السلام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست