مدیر مسئول
علي فلاح زاده
آدرس
خيابان چهل و پنج‌ متري 15 خرداد، هجده‌متري 3 خرداد، كوچه 1، پلاك 45
خلاصه کتاب
متاسفانه بسياري از زندگي هاي مشترك، پس از شروع اندك زماني، به مشكل برخورد كرده و در اغلب موارد مشاهده مي گردد كه زن و مرد، نمي دانند چگونه رفتاري را با يكديگر داشته باشند. چگونه بايستي به يكديگر در تعامل باشند؟ نيازهاي هر يك كدامند؟ روشها و تكنيكهاي ارتباطي با زن و مرد كدام است و اينكه دليل توقعات و انتظارات مردان از زنان و زنان از مردان چيست؟ در حقيقت در اين كتاب عمده تفاوتهاي روان شناختي زنان و مردان مطرح شده و مهارتهاي ارتباطي بين آنها به صورت كاربردي در اختيار خواننده قرار داده شده است. و انتظار مي رود كه خوانندگان گرامي ضمن مطالعه بند بند كتاب، آن را در عمل و رفتار و انديشه خود پياده نمايند. وگرنه دانستن صرف، گره اي از مشكلات را باز نمي نمايد.

زنان و مردان زميني از هم چه مي خواهند؟

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست