مدیر مسئول
علي فلاح زاده
آدرس
خيابان چهل و پنج‌ متري 15 خرداد، هجده‌متري 3 خرداد، كوچه 1، پلاك 45
خلاصه کتاب
در زندگي امروزي وقتي جوانان به زندگي مشترك مي رسند به آنچه كه سالهاي سال، فكرشان را مشغول ساخته بود، مي رسند، اين بار تنها ناراحتي و نگرانيشان اين است، كه مبادا به نحو احسن و يا بر حسب نياز يكديگر، چنين خواسته اي را به درستي به جاي نياوردند و در انجام وظايف زنانه و مردانه ي خود، در امر مقدس زناشويي، كوتاهي نمايند و در نهايت، اين موضوع، منجر به عدم رضايت طرفين گردد و با اين كه در زندگي كنوني، رفع نيازهاي فيزيكي زن و مرد، به سهولت انجام مي پذيرد ولي هنوز نگراني از ميزان كاهش آن ، طرف مقابل ناراحت مي كند. پس بر همه ي ما لازم است، مهارتهاي جديد ارتباطي را به نحو شايسته، فراگير و آن را از صفات اخلاقي خوب، به صفات رفتاري خوب تبديل و در زندگي پياده نمايد. بر اين اساس سركار خانم آمنه هنرمندنيا مجموعه غني و مفيد را با نام آنچه بايد همسران جوان بدانند را نوشته و در اختيار علاقه مندان قار داده اند.

آنچه بايد همسران جوان بدانند

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست