مدیر مسئول
فرشته مهري شاهيجان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاك 169
خلاصه کتاب
كتاب ده نكته از قيام امام حسين عليه السلام درباره ي مديريت و رهبري، به اهتمام جناب آقاي خليل جودي قريچه نوشته شده است كه منبع اصلي ايشان در اين نوشته براي تحقيق، مقتل مُقَرّم مي باشد، كه نكته هايي را از سيره ي عملي امام حسين عليه السلام در موضوع مديريت و رهبري جمع آوري و ارائه كرده تا سرفصل و مسيري در پيش روي مومنين و پيروان اهل بيت ارائه كرده باشد كه مسير زندگي خود را در موضوع نحوه ي مديريت و مسئوليت هاي اجرايي با دستورات و خواسته هاي ائمه اطهار تطبيق دهند.

ده نكته از قيام امام حسين عليه السلام درباره مديريت و رهبري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست