مدیر مسئول
فرشته مهري شاهيجان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاك 169
خلاصه کتاب
از آنجايي كه مسأله تربيت و رشد فرزندان اهميت فراواني دارد و فرزندان را خداوند امانتي براي والدين قرار داده فلذا در اين مسأله والدين عزيز بايد تحت نظر داشته باشند و در اين مسير با دقت و ضرافت فراوان قدم بردارند. بنابر اين جناب آقاي محمد رضا قربان زاده در تاليف خود به نام 110 نكته از دنياي كودك درصدد است براي والدين محترم اموراتي را درباره ي مسائل مختلف در مورد كودك متذكر شود تا آينده سازان سالم و صالحي تحويل جامعه بدهيم.

110 نكته از دنياي كودك

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست