مدیر مسئول
سيد مسعود موسوي كريمي
آدرس
45 متري صدوق - دانشگاه مفيد
خلاصه کتاب
انسان در مكاتب الهي مختار و مسئول است و تكاليف مالي خاصي را برعهده دارد. تكاليف مالي از منظر اسلام امري عبادي است كه بايد قربة الله صورت پذيرد. اين ويژگي مي تواند روحي در كالبد همه تكاليف مالي و ماليات هاي متعارف اشراب نمايد تا بسياري از ويژگي هاي مطلوب ديگر از آن سرچشمه گيرد. بي ترديد تحقق نظام اسلامي به شكل ايده آل، مستلزم تدوين قوانين بر اساس آموزه هاي اسلامي است و تكاليف مالي و ماليات ها نيز از اين قانون مستثنا نيستند. تحقق اين ضرورت نيز مستلزم خواست دولتمردان و تصميم سازان نظام از يك سو و انگيزه و تلاش انديشمندان حوزه و دانشگاه از سوي ديگر است اين دو شرط در زمينه هاي مختلف مورد نياز نظام اسلامي و خصوصاً مباحث مربوط به ماليات ها به نحو قابل قبولي وجود دارد. سومين همايش ملي با عنوان همگرايي ماليات هاي اسلامي و ماليات هاي موجود جديد در سه محور 1. جايگاه كمك هاي خيريه در محاسبات ماليات 2. ارتباط ماليات هاي جديد با ماليات هاي اسلامي 3. نقش ماليات هاي جديد در رشد و توسعه اقتصادي در اسفند 1389 به مرحله اجرا درآمد در اين كتاب، حاوي مجموعه مقالات مربوط به آن مي باشد. در واقع بررسي مباني تكاليف مالي در اسلام، رويكرد تطبيقي بين ماليات هاي اسلامي و متعارف، توجه به همگرايي بين آنها و ورود به مباحث خاص مي باشد.

همگرايي ماليات هاي اسلامي و ماليت هاي موجود و جديده

  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه گل وردي
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 476صفحه
  • شابک 978-964-8092-45-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست