مدیر مسئول
فريده اصغري پاسكيابي
آدرس
خيابان دور شهر، كوچه 18، نبش كوچه مدني، پلاك 64
خلاصه کتاب
يكي از نهادهاي مهم جامعه، «اقتصاد» است كه مي تواند به سرعت برديگر بافت هاي اجتماعي سياسي، نظامي و... تاثير بگذارد و اين گونه مستقيماً بر پيشرفت و يا عقب ماندگي چنين سيستم عظيم و پيچيده اي اثر گذار باشد. اقتصاد در هر كشوري همانند ديگر موارد مشابه، ضمن گذر از مرحله اي به مرحله ديگر خاستگاه ها و ريشه هاي خود را به تدريج بدست مي آورد. مي توان گفت سياست ها، فرهنگ ها، و حتي آموزه هاي ديني با گذر زمان مي توانند بر شكل گيري اقتصاد يك جامعه تاثير داشته باشند. با اين وجود كه اقتصاد همانند هر پديده ديگري مدام در حال تغيير و تحول است و پديده اي ثابت و لايتغير نيست و بر حسب ضرورت ها و نيازهاي جامعه مي تواند تغيير كند و قالب سنتي و شكل گرفته خود را تغيير دهد اما هر گونه تغيير مثبت و يا منفي در آن تاثيرات خود را بر ديگر نهادهاي جامعه مترتب مي سازد. دين نقش بسيار گسترده و بسزايي در جامعه ايفا مي كند. الگوهاي ديني همواره توانسته است جامعه را از بحران هاي تاريخي، سياسي برهاند و به سمت كمال رهنمود سازد. يكي از الگوهاي مهم ديني «جهاد» است. جهاد از جمله مفاهيمي است كه به عنوان تكليف براي مسلمين در نظر گرفته شده است و جوامع مسلمين را از بحران هاي زيادي از قبيل تهاجم بيگانگان، تسلط اجانب و كفار ديگر معضلات اجتماعي و سياسي رهانيده است. اين كتاب در يك چهارچوب علمي و در عين حال با قلمي ساده و روان نگاشته شده و محوريت فهم مخاطبان در اين كتاب لحاظ شده است و در نتيجه مخاطبين عام خواهد داشت.

جهاد اقتصادي كليد توسعه

  • نویسنده : خلجي علي
  • محقق (تدوینگر - به همت) واحد تحقيقاتي گل نرگس
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 128صفحه
  • شابک 978-964-2754-88-5
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اقتصاد
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست