مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
دين اسلام در شهر مكه شكوفا شده و پس از 23 سال زحمات طاقت فرساي رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و جمعي از ياران باوفايشان تمامي جزيرة العرب را فرا گرفت. ادامه ي اين راه الهي در هجدهم ذي الحجة در غدير خم و به صورت علني از جانب خداي منان به نخستين رادمرد اسلام پس از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم يعني امير مومنان علي عليه السلام سپرده شد در اين روز با اعلان ولايت و جانشيني حضرت علي عليه السلام نعمت الهي تمام و دين اسلام تكميل و سپس به عنوان تنها دين مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد. اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودي دين اسلام مايوس گشتند... بديهي است كه علي رغم همه ي توطئه ها، حقايق اسلام و سخنان در بار پيامبر اسلام توسط امير مومنان علي عليه السلام اوصياي آن بزرگوار و جمعي از اصحاب وياران با وفا در طول تاريخ جاري شده و در هر برهه اي از زمان به نوعي جلوه نموده است. آنان با بيان حقايق، دودلي ها، شبهه ها و پندارهاي شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براي همگان آشكار ساخته اند. از جمله آياتي كه براي اثبات حقانيت امامت و رهبري امير المومنين علي عليه السلام به آن استدلال مي شود آيه ي مباركه ي «تطهير» است كه اين كتاب به شرح و تفسير و شأن نزول و شبه هاي مطرح شده و پاسخ مستدل به آنها مي پردازد.
فهرست

سرآغاز
پيش گفتار
بخش يكم اهل بيت چه كساني هستند؟
پيامبر خدا و تعيين مصداق «اهل البيت»
حديث كساء و صحابه
حديث كساء و علماي بزرگ اهل سنّت
حديث كساء در صحاح شش گانه و ديگر منابع حديثي اهل سنت
به روايت احمد بن حنبل
به روايت مسلم
به روايت ابن اثير
به روايت نسائي
به روايت حاكم نيشابوري
به روايت ابن حجر هيتمي
حديث آيه تطهير و تأييد كنندگان صحّت آن
دلالت هاي احاديث آيه تطهير
منظور از اهل بيت چه كساني هستند؟
نزول آيه در موضوع خاص
بخش دوم آيه تطهير و نادرستي دو ديدگاه ديگر
اثبات نادرستي دو ديدگاه ديگر
آيه تطهير و ديدگاه نادرست عكرمه
آيا مقصود از اهل بيت، همسران پيامبرند؟
نگاهي به شرح حال عكرمه
نگاهي به شرح حال مقاتل
آيه تطهير و ديدگاه نادرست ضحّاك
نگاهي به شرح حال ضحّاك
بخش سوم آيه تطهير و عصمت اهل بيت
سه نكته مهم
اراده تكويني و شبهه جبر
بخش چهارم معناي آيه تطهير و تناقض گويي علماي اهل سنّت
معناي آيه تطهير و سه گروه از علماي اهل سنّت
نمونه اي از گروه اول
نمونه اي از گروه دوم
نمونه اي از گروه سوم
اعتراف ابن تيميّه به درستي اين حديث
نادرستي سخنان ابن تيميّه
فاطمه عليها السلام از مصاديق آيه
كم فهمي يا شدّت تعصّب ابن تيميّه
آياتي درباره ابوبكر
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و فاطمه زهرا سلام الله عليها از اهل بيت هستند
افضليت حسنين عليهما السلام
افضليت اميرالمؤمنين عليه السلام
ابوبكر كجا مي تواند مصداق آيه «الأتقي» باشد؟
ديدگاه ديگر ابن تيميّه و ردّ آن
پيشگامان نخستين چه كساني هستند؟
تناقض گويي ابن تيميّه
پاسخ به شبهه هاي واهي ابن تيميّه
آيه تطهير و ديدگاه دهلوي
پاسخ به ديدگاه دهلوي
كتاب نامه

نگاهي به آيه تطهير ـ پژوهشي در تفسير و شأن نزول آيه تطهير

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست