مدیر مسئول
رحمان عليزاده
آدرس
پاساژ قدس - طبقه 5 - پلاك 167
خلاصه کتاب
آيا براي رسيدن به سعادت و خوشبختي بايد در انتظار معجزه نشست؟ يا به فرموده قرآن كريم كه: ليس للناس ال ما سعي ؛ يعني بايد تلاش و كوشش و همت داشت تا به جايي رسيد. در احاديث، به استفاده ي بهينه از جواني سفارش شده است. از دست دادن دوران جواني، غم و اندوه و پشيماني هاي بسياري در پي دارد. امام علي عليه السلام مي فرمايند: دو چيز است كه كسي قدر آنها را نمي شناسد مگر آن گاه كه آنها را از دست بدهد. جواني و تندرستي. در فصل جواني، زمينه پيشرفت آماده است و اتلاف وقت، از دست دادن فرصت ها و به كار نگرفتن توانمندي ها و استعدادها، خسارت جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. كاميابي و موفقيت در زندگي و عزت و سربلندي هميشگي، در گرو استفاده ي خوب از جواني است.
فهرست

مقدمه
بخش اول: عوامل شکوفایی جوان
فصل اول: خودشناسی
پاکسازی نفس
خودشناسی و مکاشفه
عوامل خودشناسی
1. نقش اراده در خودشناسی
طریقه ی تضعیف نفس
2. نقش خوف از خدا در خودشناسی
3. پاک سازی ضمیر ناخودآگاه
4. مراقبت بر اعمال
سخنی سازنده از علامه طباطبائی (رحمه الله)
5. مواعظ و پندها
فصل دوم اعتماد به نفس
عوامل و زمینه های اعتماد به نفس
1. دوری از تظاهر
2. تقویت عزت نفس
بوعلی سینا و مرد کناس
اعتماد و عزت نفس یوسف علیه السلام در ایام نوجوانی
3. رسیدگی به خویشتن
4. زندگی در محیط مطلوب
5. خداباوری
6. اعتدال روح و روان
7. رویارویی با مشکلات
8. عفو و گذشت
9. مشورت با افراد موفق
10. مثبت اندیشی
تصویرسازی ذهنی مثبت
عقابی که خود را جوجه می پنداشت
بیست راهکار برای افزایش اعتماد به نفس
فصل سوم: ورزش
آثار ورزش
1. نزدیکی به خداوند
2. تأمین سلامتی
3. نشاط و شادابي
4. زيبايي و تناسب اندام
5. توانايي
6. تقويت نيروي فكر و اراده
7. بازدارندگي از فساد
ورزش از منظر ولايت
فصل چهارم: عفاف
فرق عفاف و حجاب
اهميت عفت
مراتب عفاف
عوامل عفاف
1. عوامل فردي عفاف
الف. ايمان
ب. تقوا
ج. آگاهي
د. كنترل نگاه
هـ . نماز و عبادت
و. زيور حيا
عوامل حيا
1. تقويت ايمان
2. عقل و خردورزي
3. همنشيني با افراد با حيا
موانع حيا
1. پرحرفي
2. دست نياز به سوي مردم دراز كردن
3. ميگساري
4. برخي موانع ديگر حيا
آثار و بركات حيا
1. حيا مانع فساد
2. عفت و پاكدامني
3. محبت الهي
حياي مثبت و منفي
موارد حياي مثبت
1. حيا از خداوند تعالي
2. حيا از خويشتن
3. حياي از ديگران
4. حيا از فرشتگان
5. حيا از پدر و مادر
موارد حياي منفي
1. حيا در گفتن حق
2. حيا از فراگيري دانش
3. حيا از گفتن «نمي دانم»
ز. حاضر نشدن در محيط هاي آلوده
ح. پرهيز از شنيدن موسيقي مطرب و مبتذل
ط. كنترل فكر
ي. وجدان اخلاقي
2. عوامل خانوادگي عفاف
الف. عفت مادر
ب. عفاف همسر
ج. رعايت هاي خانوادگي
د. غيرت
جوان و غيرتمندي
منشأ غيرت
فلسفه غيرت
غيرت و عصبيت
اقسام غيرت
1. غير ديني
2. غيرت ناموسي
اقسام غير ناموسي
الف. غيرت مرد
ب. غيرت زن
3. غيرت ملي
درمان بيماري بي غيرتي
1. شكوفا سازي غيرت
2. همنشيني با افراد با غيرت
3. توجه به عواقب بي غيرتي
غيرت پيشوايان ديني
غيرت رسول خدا صلي الله عليه و آله
غيرت حضرت علي عليه السلام
درس غيرت از سيد الشهدا عليه السلام
غيرت امام زمان (عج)
غيرت عالمان رباني
غيرت امام خميني (رضوان الله عليه)
غيرت شيخ فضل الله نوري
غيرت آيت الله كاشاني
3. عوامل اجتماعي عفاف
الف. امر به معروف و نهي از منكر
ب. حجاب
معناي لغوي حجاب
وجوب رعايت حجاب در اسلام
فلسفه ي حجاب
1. حجاب از نظر رواني
2. حجاب از جهت معنوي
3. استحكام پيوند خانوادگي
4. امنيت و آرامش
5. حجاب از نظر سياسي
6. استواري اجتماع
7. ارزش و احترام زن
8. مانع فرزندان نامشروع
9. تعديل كننده ي غريزه خودنمايي
10. محافظت از عواطف انساني زن
گل عفاف
عوامل بي حجابي
1. تمايلات دروني
2. خودنمايي و جلب توجه ديگران
3. چشم و هم چشمي
4. عدم آشنايي با اهميت حجاب
5. ضعف غيرت مردان
6. عقده هاي رواني
7. دوستان ناباب
8. تهاجم فرهنگي
9. خوردن لقمه حرام
10. طمع و تجمل
پيام زن بي حجاب
آثار بي حجابي
1. تسلط شيطان
2. مردم آزاري
3. انحراف جنسي
4. فساد جامعه
5. عذاب اخروي
خنده ي فرشتگان
وضعيت زن در ساير ملل
ج. رعايت هاي اجتماعي
1. نامه هاي عاشقانه
2. شوخي با نامحرم
3. خلوت كردن با نامحرم
4. پرهيز از اختلاط
5. پرهيز از آرايش
6. پرهيز از نگاه به نامحرم
4. عوامل حكومتي عفاف
الف. امر به معروف و نهي از منكر
ب. تربيت زنان متخصص
ج. اعتلاي فرهنگ حجاب و عفاف
د. سالم سازي چهره ي جامعه
هـ . بنياد ازدواج
و. مقابله با فقر
ز. اجراي حدود
بخش دوم: موانع شكوفايي جوان
فصل اول: موانع داخلي و دام هاي شيطان
دام هاي شيطان
شيخ انصاري و دام شيطان
انواع دام هاي شيطان
1. عشق هاي شيطاني
2. موسيقي و غنا
آثار منفي موسيقي
جرم گوش دادن به آواز زنان مغنيه
موسس موسيقي كيست؟
معيارهاي موسيقي حرام
موسيقي سنتي غير سنتي
3. تقليد كوركورانه
4. اعتياد
5. همنشيني با هواپرستان
6. تعصب هاي بي جا
تعصب هاي مقدس
7. يأس و نااميدي
8. شهوت گرايي
كنترل منفي
كنترل مثبت
الف. پرهيز از فكر گناه
ب. دوري از چشم چراني
ج. گوش ندادن به موسيقي هاي مبتذل
د. اجتناب از سخنان تحريك آميز
هـ . اعتدال در خوردن
و. توجه مخصوص به ورزش
ز. تلاوت قرآن
ح. تقويت اراده
ط. استمداد از نيروي ايمان
9. سستي و تنبلي
10. غصه هاي بي حاصل
فصل دوم: موانع خارجي و تهاجم فرهنگي
سخن امام راحل (قدس سره) در مورد مبارزه با تهاجم فرهنگي
معناي فرهنگ و تهاجم فرهنگي
شناخت فرهنگ خودي
شناخت فرهنگ مهاجم (غرب)
عوامل و ريشه هاي تهاجم فرهنگي
1. عوامل خارجي تهاجم فرهنگي
2. عوامل داخلي تهاجم فرهنگي
الف. عوامل داخلي ناهماهنگي فرهنگي مربوط به تمام جوامع
ب. عوامل داخلي ناهماهنگي فرهنگي مربوط به ايران
ابزارهاي تهاجم فرهنگي
1. راديو
2. ماهواره
3. اينترنت
مقايسه تهاجم فرهنگي با تهاجم فرهنگي
هدف، عمده ي تهاجم فرهنگي
1. تهاجم فرهنگي بر ضد ولايت فقيه
2. ترويج دين منهاي سياست
شيوه هاي مقابله با تهاجم فرهنگي
1. مسئولين رده بالاي نظام
2. مسئولين فرهنگي
3. فرهيختگان (حوزويان و دانشگاهيان)
4. دولت اسلامي
الف. از راه بحث، مناظره و استدلال
ب. از راه تحريك احساسات و عواطف
5. آموزش و پرورش
الف. ايجاد انگيزه ي رقابت در دانش آموزان
ب. تبيين ابعاد خطرناك تهاجم فرهنگي
ج. تشكيل ستادهاي تربيتي
د. ارائه ي الگوهاي نمونه
6. عموم مردم
الف. بسيج عمومي و آموزش ديني
ب. احياي جلسات مذهبي
ج. برخورد محبت آميز با جوانان
7. خود جوان
فهرست منابع و مأخذ

رمز موفقيت جوانان

  • نویسنده : حكيمي عباس
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه توحيد
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 264صفحه
  • شابک 978-600-6173-06-1
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست