مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
ما به عنوان والدين معمولاً به مطالعه كتاب هايي در مورد كودكان مي پردازيم تا روش تربيتي خود را تاييد كرده با راه كار افراد ديگر براي برخورد با رفتارهاي جامع است. نويسنده محترم مسايلي را كه روزانه با آنها مواجه هستيم بررسي كرده از ابهامات و اسرار پرده برداشته، دليل كارهاي كودكان مانند بازي با جعبه ها به جاي هديه ها يا اصرار بر خوردن ماكاروني در تمامي روزها توضيح مي دهد. او پيشنهاد هاي عملي را براي مسايلي كه ما دشوار تلقي مي كنيم ارايه داده طنز و سرگرمي بيشتري را به بحث خود در مورد مسايل كه بسياري از والدين مايوس كننده مي خوانند مي افزايد. اين كتاب با بررسي دقيق تحقيقات و مصاحبه هاي گوناگون با كارشناسان رفتارشناسي، روان شناسي و پزشكي كودكان، و نحوه غلبه بر رفتارهاي منفي آنها، تشويق رفتارهاي مثبت و قبول مراحل اجتناب ناپذير سالهاي اوليه رشد آنها ياري مي كند.

زندگي اسرارآميز كودكان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست