مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
چگونه به كودكان مان بياموزيم با آرامش در كنار يكديگر زندگي كنند و ما هم در آسايش زندگي كنيم؟ كتاب حاضر حول اين موضوع سخن به ميان مي آورد و بزرگترين مشكل والدين را در ارتباط با حسادت فرزندانشان مورد بررسي قرار مي دهد.

خواهران و برادران به دور از حسادت با آرامش

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست