قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

جواهر الكلام في معرفه الإمامه و الإمام (ج2)


خلاصه کتاب

شرايط امام نزد دو فرقه ي شيعه و اهل تسنن متفاوت است. اهل سنت معتقدند كه گزينش و تعيين امام به دست مردم و برعهده ي آنان است، از اينرو بايد براي آن كس كه از سوي مردم انتخاب مي شود، پس از انتخاب، شرايطي تعيين كنند تا اين گزينش بر اساس ضابطه اي خاص صورت پذيرفته باشد، اما شيعه معتقد است كه تعيين و نصب امام به دست خداي متعال است، از همين رو شيعه در مقابل گزينش الهي تسليم است و در اين باره از خود راي و نظري ندارد. به عبارت ديگر از آن جا كه شيعه در بحث امامت تابع نص است، به همين جهت نيازي به طرح بحث از شرايط امام در نزد آنان وجود ندارد و بحث از شرايط امام در نزد شيعه، به معناي بيان ويژگي ها و اوصاف الهي امام است نه تعيين شرايط براي او.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160شرايط امام
شرايط امام نزد اهل سنّت
بررسي شرايط امامت ابوبكر
1. شجاعت
دفاع ابن تيميه از شجاعت ابوبكر
2. عدالت
جنايت خالد بن وليد و توجيهاتي عجيب پيرامون جنايتش
3. علم
قريشي بودن امام
شرايط و ويژگي هاي امام از ديدگاه شيعه
1. هاشمي بودن
2. عالم بودن به مسائل دين، قرآن و نيازمندي هاي مردم
3. معجزه
4. عصمت
اهميت و جايگاه «عصمت»
معناي «عصمت»
معنا و حقيقت «عصمت» از نگاه متكلمان شيعه
نظر علامه طباطبائي درباره «عصمت»
جايگاه «عصمت» در ميان فرقه هاي اسلامي
منشأ اعتقاد اهل سنّت درباره عصمت پيامبران
عدم عصمت حضرت ابراهيم عليه السلام
حضرت موسي و سيلي زدن به ملك الموت!
حضرت سليمان و برخي ديگر از پيامبران الاهي
رسول گرامي اسلام
لزوم عصمت از ديدگاه شيعه
كلام متكلمين و انديشمندان شيعه
دليل هاي عقلي عصمت
دليل يكم: تأمين عرض
دليل دوم: اعتبار سنّت در گرو عصمت
دليل سوم: «فاقد الشيء لايعطي»؛ كسي كه ندارد چگونه ببخشد؟!
دليل چهارم: إقتدا و پيروي در سايه عصمت
آيه يكم
آيه دوم
دليل پنجم: إعتبار بازخواست الاهي در پرتو عصمت
دليل ششم: سرپرستي دين و شريعت
دليل هفتم: پيروي امام از پيروانش!
دليل هاي نقلي عصمت
آيات قرآن
آياتي كه بيان گر عصمت پيامبر اكرم است
آياتي كه به عصمت پيامبر اكرم و اوصياء ايشان نظر دارد
آياتي كه مربوط به عصمت امامان الاهي است
آيه يكم: «آيه عهد»
بيان ميرزاي نائيني درباره دلالت آيه عهد بر لزوم عصمت امام
بيان مرحوم آخوند خراساني
بيان علامه طباطبائي
آيه دوم: «أولو الأمر»
اشكال فخر رازي
پاسخ نقضي
پاسخ حلّي
آيه سوم: «همراهي با صادقين»
راويان حديث «صادقين»
بررسي متن احاديث
كلام فخررازي
آيه چهارم: «آيه تطهير»
معناي واژگان آيه
معناي «إنّما يريد الله»
معناي «ليذهب عنكم»
معناي «الرجس»
معناي «يطهّركم تطهيرا»
«اهل بيت» چه كساني هستند؟
سعد به ابن وقاص و «آيه تطهير»
ابن حجر مكّي و «آيه تطهير»
آيه تطهير از ديدگاه طبري
عصمت و مسئله جبر
آيه پنجم: «اهل ذكر»
عصمت در روايات
حديث يكم: «حديث ثقلين»
راويان حديث از طبقه صحابه
رواياني كه مؤلفين صحاح ستّه
اسامي برخي از روايان بزرگ در قرن هاي مختلف
متن چند حديث
برداشت عصمت از فرازهاي حديث
1. امر رسول خدا به متابعت از اهل بيت
معناي «إتبعتم»
معناي «تمسّكتم»
معناي «أخذتم»
معناي «اعتصام»
معناي «لن تضلوا»
معناي «ثقلين»
تاكيد بر تبعيت از اهل بيت
2. إخبار رسول خدا از عدم جدائي قرآن و عترت
آخرين سفارش و وصيّت پيامبر اكرم
حديث دوم: «حديث سفينه»
بررسي سندي
شناخت راويان
عصمت در حديث سفينه
ساخت كشتي
حديث سفينه در نگاه علماء اهل سنّت
شبهه فخر رازي
حديث سوم: «حديث منزلت»
راويان حديث منزلت
تواتر حديث
متن حديث در نقل راويان
بازي با حقايق
بررسي دلالت حديث منزلت
مقامات حضرت هارون
اشكالي علمي
پاسخ به شبهه
حديث چهارم: «علي مع القرآن، و القرآن مع علي»
متن چند حديث
روايت ابن عقده
حديث پنجم: «حديث باب حطّه»
باب حطّة چيست؟
متن حديث
حديث ششم: «إنّ عليّا لايعفل إلّا بما يؤمر»
حديث هفتم: «من فارق عليا ... »
راويان حديث
متن حديث
دليل چهارم: اجماع صحابه
چند شبهه پيرامون عصمت أنبياء
شبهه يكم: منافات برخي آيات الاهي با عصمت پيامبران
پاسخ يكم
پاسخ دوم
پاسخ سوم
عصمت انبياء در قرآن، پاسخي ديگر
آيات عصمت انبياء
آياتي كه به حقيقت عصمت دلالت دارند
آياتي كه بر اصطفاي انبياء دلالت مي كنند
آيه اي كه بر وجوب اطاعت از رسولان دلالت مي كند
آيات تأسي به انبياء
آياتي كه بر حجّيت پيامبران دلالت مي كنند
آياتي كه بر هدايت، تعليم و تزكيه انبياء دلالت مي كنند
شبهه دوم: سهو پيامبر
نظر برخي از عالمان درباره «روايت ذو الشمالين»
مسأله سهو و غلو از ديدگاه شيخ صدوق
راه هاي تعيين امام
راه هاي تعيين امام
سه طريق براي اثبات امامت
1. بيعت
2. شورا
ادلّه مشروعيت شورا براي تعيين امام
دو نكته در حديث
طرح شورا و جلوگيري از بيعت
3. وصيت
مباحث امامت
خلافت و جانشيني رسول خدا صلي الله عليه و آله
امام به حق كيست؟
ادلّه امامت اميرالمؤمنين عليه السلام
آيات
آيه ولايت
شأن نزول آيه ولايت
راويان احاديث
صحابه
تابعين
عالمان قرن هاي مختلف
متن احاديث مربوط به شأن نزول آيه ولايت
حديث يكم
حديث دوم و سوم
حديث چهارم، پنجم و ششم
حديث هفتم
حديث هشتم
حديث نهم
حديث دهم
احاديث شأن نزول آيه ولايت و اسناد آن از ديدگاه ابن كثير
نظر ابن حجر عسقلاني درباره احاديث شأن نزول آيه ولايت و اسناد آن
احاديث شأن نزول آيه ولايت و اسناد آنان از ديدگاه سيوطي
بررسي سند روايت هاي ابن ابي حاتم
سند يكم
سند دوم
بررسي سند روايت طبري
بررسي سند روايتي از روايات ابن كثير
بررسي سند روايت حاكم نيشابوري
بررسي يند روايت ابن عساكر
وجه استدلال به آيه ولايت
كيفيت استدلال متكلّمان بزرگ شيعه به آيه ولايت
شبهات استدلال
پاسخ به اشكال ها
معناي «ولي» در آيه براساس روايات نبوي
حديث يكم
حديث دوم
نفي وجود اجماع بر نزول آيه ولايت در شأن اميرالمؤمنين
آيا صيغه جمع، با قول به ولايت شخص اميرالمؤمنين منافات دارد؟
نفي معناي حقيقي «ولي» در آيه، به بهانه اقتضاي سياق آيات
صحيح نبودن توجه به غير خدا در حال نماز
صحيح نبودن ولايت دو نفر در يك زمان
انحصار ولايت در اميرالمؤمنين،‌ نافي امامت ساير امامان دوازده گانه
نزول آيه ولايت درباره افرادي غير از اميرالمؤمنين
تعارض آيه ولايت با اخبار دلالت كننده بر امامت ابوبكر
خلاصه بحث
كتاب نامه