مدیر مسئول
محمد رضا ابراهيم زاده قمي
آدرس
خيابان آذر ، مجتمع تجاري سعدي ، پلاك 20
خلاصه کتاب
در كتاب «قواعد عربي با رويكردي موضوعي» تلاش شده است كه قواعد عربي به صورت مباحث منسجم و با راهكارهاي ساده آموزش ارائه گردد. اين كتاب مي تواند جهت تقويت پايه قواعد عربي دانشجويان و همچنين به عنوان كمك درسي جهت آمادگي كنكور سراسري براي دانش آموزان كاربرد داشته باشد.

قواعد عربي با رويكرد موضوعي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست