مدیر مسئول
محمد جواد خليلي
آدرس
خيابان معلم - معلم 14 - پلاك 8
خلاصه کتاب
يكي از مفاهيم ديني كه اصالت آن با آيات و روايات اثبات مي گردد، مسئله «اصطفاء و اجتباء» يا به عبارت ديگر، وجود برگزيدگان در نظام آفرينش است. آيات يكصد و سي از سوره ي بقره و سي و سه از سوره ي آل عمران، اصل وجود برگزيدگان را در نظام خلقت به روشني بيان مي نمايد. اين برگزيدگان به علت دارا بودن شرايط خاص در نظام آفرينش، سه مرحله آفرينش، حيات و وفاتشان با ديگر انسان ها تفاوت دارد. با استناد روايات معتبر كه از طريق شيعه و اهل سنت نقل شده، به طور قطع حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يكي از اين برگزيدگان هستند؛‌ لذا ايشان نيز از اين قاعده مستثني نيستند و در سه مرحله ي آفرينش، حيات و وفاتشان با ديگران تفاوت دارند. در اين نوشتار كوتاه ابتدا با استفاده از آيات و روايات معتبر، به مسئله آفرينش و جايگاه خاص ايشان در نظام خلقت و سپس تبيين جايگاه حضرت سلام الله عليها نزد خدا و رسول او صلي الله عليه و آله پرداخته شده است تا بر اين استناد به آن بتواند ملاك و ميزان معتبر را در تشخيص حق و باطل، در اختيار داشته باشد.
فهرست
سخني با خواننده
گفتار نخست
دردانه خلقت
داستان آفرينش حضرت زهرا عليها السّلام
حضرت زهرا عليها السّلام پاره اي از وجود رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم
عصمت حضرت زهرا عليها السلام بالاترين مرتبة عصمت
مقام حضرت زهرا عليها السّلام بالاتر از عصمت
منشأ رضا و غضب در انسانها
رضايت و غضب حضرت زهرا عليها السّلام
گفتار دوم
محبّت اهل بيت عليهم السّلام ، پاداش رسالت
محبّت اهل بيت عليهم السّلام ، پاداش رسالت
تفقّه در دين ، راه رستگاري
جايگاه دشمن اهل بيت عليهم السّلام
گفتار سوم
پيام خطبة فدكيّه ، امامت از اصول دين است
روش شناخت حق
ضرورت احياي فاطميّه
نكتة مهم
تأمّلي در خطبة حضرت زهرا عليها السّلام
گفتار چهارم
مرگ جاهليّت ، در انكار امامت
اهمّيّت شناخت امام عليها السّلام
گفتار پنجم
رفتار امّت ، با دردانة خلقت
مصايب حضرت زهرا عليها السّلام از زبان رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم
صحابه و آزار حضرت زهرا عليها السّلام
ليلة الدفن ، اندوه ابدي
حضرت زهرا عليها السّلام در صحراي محشر
جمع بندي بر اساس چارچوب منطقي
منابع و مآخذ
فهرست

دردانه خلقت، رفتار امت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست