مدیر مسئول
ناصر محمدي فرد
آدرس
قم، خيابان معلم، معلم 10، فرعي اول، سمت راست، پلاك 21، طبقه همكف
خلاصه کتاب
چنان كه اخطب خطباي خوارزم از ابن عباس روايتي كرده كه حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله فرمودند: يا علي عليه السلام مَثَل تو در ميان مسلمانان مَثَل «قل هو الله احد» است در قرآن ، هر كه آن را يك مرتبه قرائت كند، ثواب او به قدر ثواب آن كسي است كه ثلث قرآن را قرائت كرده و اگر دو مرتبه قرائت نمايد، ثواب دو ثلث قرآن را دارد و اگر سه مرتبه قرائت كند، ثواب يك ختم قرآن را دارد. و همچنين تو يا علي عليه السلام! هر كه با دل تنها تو را دوست بدارد، ثلث ايمان را دارا مي باشد و اگر با دل و زبان تو را دوست بدارد، دو ثلث ايمان را داشته و اگر با دل و زبان و دست خود تو را دوست بدارد تمام ايمان را داشته است. يا علي عليه السلام! سوگند به خداوند اگر اهل زمين تو را دوست مي داشتند، چنان كه اهل آسمان تو را دوست مي دارند، هر آينه خداوند احدي را در آتش دوزخ عذاب نمي كرد. و ايضاً :‌فقيه ابن مغازلي از نعمان بن بشير روايت كرده كه حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله فرمودند: مَثَل علي عليه السلام در اين امت مَثَل «قُل هُوَ الله اَحد» است. و اين مضمون را از علماي شيعه محمد بن عباس ماهيار در تفسير قرآن مثل حديث خوارزمي با سه طريق روايت كرده و شيخ مفيد با دو طريق و محمد بن بابويه با يك طريق روايت نموده اند. در اين كتاب بعضي از فضايل و مناقب حضرت علي عليه السلام ذكر شده كه اجماع علماي سني و شيعه را در بر مي گيرد و طرفين آنها را روايت كرده اند.

فضائل و مناقب امير المومنين عليه السلام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست