مدیر مسئول
حميد شريف زاده جعفري
آدرس
تهران ـ خيابان شهيد بهايي شمالي، كوچه دانشور غربي بن بست گل شماره 10قم - بلوارمعلم، مجتمع ناشران، واحد 435
خلاصه کتاب
تشيع تبلور و ظهور ولايت امام معصوم عليه السلام درهمه مراتب وجودي انسان، از اعمال و گفتار و سر و ضمير ميباشد، كه نتيجه ي آن وحدت نفس شيعه با روح و نفس امام عليهم السلام است. در اين راستا يك فرد شيعه هدفي جز وصول به معرفت امام عليه السلام، و شعاري جز تحقق مباني مكتب ولايت، و اسوه و الگويي جز امام معصوم نمي شناسد. براي او فعل و كلام و منويات امام عليه السلام به عنوان اصل ثابت ابدي مطاع و متبع است. يك شيعه فقط به ولايت مي انديشد، و تحقيق و تثبيت شئونات ولايت را سرلوحه ي مرام و عمل خود قرار مي دهد؛ و در يك كلام براي او امام معصوم همه چيز است. و غير او هيچ !

اربعين در فرهنگ شيعه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست