مدیر مسئول
سيد محمد رضا حسيني
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه شماره 24 (ممتاز) پلاك 69 - كد پستي 15848-37156
خلاصه کتاب
اين انسان كه شيفته و دلباخته خداست و در صدد ارتباط با خداست با انحراف به چپ و راست گاهي نفس خود را معبود مي داند و گاهي دنيا و مظاهر آن را كمال مطلوب تصور مي كند، بهترين چاره و قويترين راه نجات از تحير و ارتباط با خداست و قويترين ارتباط با خدا نماز است يعني نماز ارتباط و اتصال دهنده اين عاشق به معشوق است، نماز بهترين ذكر خداست.«أقِمِ الصّلاة لِذِكِرْيْ» از اينجا روشن مي شود كه ضروري ترين نياز روح كمال خواه انسان نماز است. چرا كه نماز او را از اسارت دنيا و گمراهي در كوچه هاي تنگ و تاريك آن نجات مي دهد و به معبود و محبوب خود پيوند مي دهد. نماز اظهار نياز عبد به معبود است. نماز زمزمه عارفانه و عاشقانه مردان و زنان الهي است كه آنان راز ما سوي الله غافل و به خدا مي رساند. نخستين و مهمترين عبادت نماز است. پس از مبحث حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله نخستين عبادتي كه تشريع گرديد، نماز است و بهترين تعريف را از تعبير قرآن مجيد بايد فهميد كه: مي فرمايد:‌«به درستي كه نماز انسان را از هر كار قبيح و نادرستي باز مي دارد» يعني حقيقت نماز شخص نمازگذار را اصلاح مي كند و از آلوده شدن به فحشا و منكر باز مي دارد.»
فهرست

فهرست مطالب
مقدمه
نماز در اديان الهي
فصل اوّل : نماز در اديان گذشته
فصل دوّم : نماز در اسلام
فصل سوّم : فضيلت نماز
آثار و فوايد نماز
فصل اوّل : نماز و شيعه
فصل دوّم : فوايد نماز
نماز هاي برتر
فصل اوّل : فضيلت نمازگزار
فصل دوّم : فضيلت مقدمات
فصل سوّم : فضيلت مكاني
استخفاف نماز
فصل اوّل : آفات و موانع آثار نماز
فصل دوّم : تارك الصلوة
فصل سوّم : عواقب تارك الصلاة
فصل چهارم : بي نماز در قيامت
خشوع در نماز
فصل اوّل : خشوع
فصل دوّم : حضور قلب
نماز جماعت
فصل اوّل : فضيلت نماز جماعت
فصل دوّم : فوايد نماز جماعت
فصل سوّم : اقامه نماز
نماز جمعه
فصل اوّل : ويژگيهاي نماز جمعه
فصل دوّم : روز جمعه
فصل سوّم : نماز جمعه
فصل چهارم : خطبه و خطيب نماز جمعه
نماز شب
فصل اوّل : فضيلت نماز شب
فسصل دوّم : آثار و موانع نماز شب

نماز مصلح و معراج در غربت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست