مدیر مسئول
فرشته مهري شاهيجان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاك 169
خلاصه کتاب
زندگي واقعاً بسيار ساده است. از هر دست بدهيم، از همان دست مي گيريم هر طوري كه درباره ي خود بينديشيم، برايمان به واقعيت مبدل مي شود. هر كس مسئول همه اتفاقات خوب و يا بد در زندگيش است. هر تفكري كه به ذهن ما خطور مي كند، آينده ي ما را مي آفريند. هر يك از ما با تفكرات و احساساتمان تجربه هاي خود را مي آفرينيم. تفكراتي كه به ذهن ما راه مي يابند. و كلماتي كه بر زبان مي آوريم تجربه هاي ما را مي آفريند. ما خود اوضاع را مي آفرينيم و سپس ديگران را به خاطر ناكامي خود سرزنش مي كنيم و بدين ترتيب اقتدار خود را از دست مي دهيم. هيچ كس، هيچ جا چيزي بر ما اقتدار ندارد، زيرا«ما» تنها متفكر ذهن خود هستيم. وقتي ما آرامش و هماهنگي و توازن را در ذهنمان ايجاد كنيم، مسلماً‌ آن را در زندگي خود مي يابيم. اين كتاب در زمينه الگوهاي ذهني آفريننده ي بيماري در جسم گردآوري شده است.

شفاي زندگي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست