مدیر مسئول
فرشته مهري شاهيجان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاك 169
خلاصه کتاب
عشق نيروي بسيار ترس آور و هولناك است. عشق نيرويي نامرئي است كه هرگز نمي توان آن را ديد و يا اندازه گيري كرد. اما بقدري نيرومند و مقتدر است كه به راحتي مي تواند در يك لحظه شما را براي هميشه منقلب كند و شور و هيجان و سرور در زندگي را برايتان به ارمغان آورد كه هيچ كدام از ماديات دنيايي قادر نيستند ذره اي از اين سرور و خوشحالي را ايجاد نمايند و... دكتر ديپاك چويرا و دكتر باربارا دي آنجلسي در يك نشست به گفتگو با هم شركت كردند كه اين كتاب گردآوري شده از نظريات ويژه و تخصصي آنان است.

روابط رمانتيك

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست