مدیر مسئول
فرشته مهري شاهيجان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاك 169
خلاصه کتاب
در اين كتاب مي خوانيد كه به چه علتي اكثر زنان در پي مردي هستند كه دوستش داشته باشد، اما به صورت اجتناب ناپذير، هميشه با مرداني ناخوشايند و بداخلاق آشنا مي شوند، سپس در پي اين دليل مي باشد كه چرا با وجود آگاهي از تامين و برآورده شدن نيازها و خواسته ها در يك چنين رابطه اي قرار مي گيرند؟ متوجه خواهيد شد كه وقتي معشوقتان بي توجه مي باشد؛ دوست داشتنمان تبديل به خيلي دوست داشتن مي شود، اما نمي توانيد تركش كنيد ... در واقع او را بيشتر مي خواهيد و حتي بيشتر به او نياز خواهيد داشت در نتيجه متوجه مي شويد كه به چه نحوي نيازتان به عشق، اشتياقتان به دوست داشتن تبديل به نوعي اعتياد و عادت مي شود.

احساسات زنانه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست