قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

سلوك جواني 11 ـ آزادي اسلامي ، گره يا گشايش

نویسنده: اسحاقي سيد حسين

خلاصه کتاب

اسلام نه تنها با آزادي مخالفتي ندارد، بلكه از آن حمايت نيز مي كند. البته آزادي ديني با آزادي غربي كه بر اساس فرد گرايي بنا نهاده شده است، تفاوت ماهوي دارد. در اسلام، آزادي هدف نيست، بلكه وسيله اي براي رشد و ارتقاي بشر در راه رسيدن به كمال و تقرب به ذات اقدس الهي است. قرآن كريم و ديگر منابعي شرعي ، در زمينه بسياري از اين آزادي ها صراحت دارند. همچنين برخي از انواع آزادي هاي امروزي مانند: آزادي مطبوعات، رسانه ها، شغل، رفت و آمد... را مي توان از اصول كلي آزادي در اسلام استنباط كرد. بنابراين، بي انصافي است كه به بهانه برخي تقيد ها و محرماتي كه اسلام وضع كرده است. اين دين را منافي آزادي بدانيم، چرا كه آموزه هاي ناب ديني، همواره آزاد انديشي و آزاد منشي را به پيروان واقعي خود، آموخته است. فلذا كتاب حاضر با نام آزادي اسلامي، گره يا گشايش به بيش از 30 سوال در مورد اسلام و آزادي با استناد به منابع اسلامي و آموزه هاي متعالي آن، جواب داده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160سپيده سخن
پاسخ به پرسش هايي درباره آزادي
سؤال 1 : آيا قانون اساسي به آزادي توجه دارد؟
سؤال 2 : آزادي در كلام بنيان گذار جمهوري اسلامي به چه معنايي آمده است و حدود آن چگونه ترسيم شده است؟
سؤال 3 : امام خميني رحمه الله درباره آزادي بيان چه مي فرمايند؟
سؤال 4 : حدود آزادي اجتماعات سياسي و احزاب، از نظر امام خميني رحمه الله چيست؟
سؤال 5 : آزادي در كلام مقام معظم رهبري، چگونه ترسيم شده است؟
سؤال 6 : هدف آزاد مردان از دعوت به آزادي چيست؟
سؤال 7 : آزاداي در غرب، بر چه پايه هايي استوار است و پي آمد هاي منفي آن كدام است؟
سؤال 8 : آزادي در اسلام، بر چه پايه اي بنا نهاده شده است؟
سؤال 9 : تفاوت ديدگاه اسلام با مكتب هاي ديگر درباره آزادي چيست؟
سؤال 10 : حدود آزادي عقيده در اسلام چيست و با آزادي عقيده در غرب چه تفاوتي دارد؟
سؤال 11 : حدود آزادي اقتصادي را در نظام اقتصادي اسلام تبيين كنيد؟
سؤال 12 : اگر خداوند به صورت تكويني به انسان آزادي داده است، چرا با دين و شرع آن را محدود مي سازد؟
سؤال 13 : آزادي انديشه و بيان در گسترش تفكر ديني، چه نقشي دارند و دين براي انديشه ها، چه حدودي تبيين كرده است؟
سؤال 14 : آيا آزادي اقليت هاي ديني در اسلام، تضمين شده است؟
سؤال 15 : ميان حدود آزادي در اسلام و غرب، چه تفاوتي وجود دارد؟
سؤال 16 : آزادي و اختيار مطلق براي چه كسي ممكن است؟
سؤال 17 : تعيين حدود آزادي در اختيار چه كسي است؟
سؤال 18 : احكام شرعي در تحكيم آزادي چه نقشي دارند؟
سؤال 19 : چرا اسلام از آزادي پشتيباني مي كند؟
سؤال 20 : آيا آزادي هاي سياسي و تعدد حزبي در اسلام پذيرفته شده است؟
سؤال 21 : آيا در اسلام، آزادي هاي فردي پذيرفته شده است تا انسان بتواند در برآوردن هوس ها، غرايز و آرزوهايش آزاد باشد؟
سؤال 22 : آيا حضور يك فرد به عنوان ولي فقيه، مانعي بر سر راه آزادي اجتماعي و سياسي نيست؟
سؤال 23 : آيا آزادي با عبوديت و تكليف ناسازگار است؟
سؤال 24 : ميان آزادي و قانون گريزي چه رابطه اي وجود دارد؟
سؤال 25 : آيا آزادي نامحدود، ممكن است؟
سؤال 26 : آيا اسلام، به آزادي انديشه در هر زمينه و موضوعي قايل است؟
سؤال 27 : آيا اسلام پس از طرح آزادي انديشه و پژوهش، انسان را آزاد مي گذارد كه به هر عقيده اي، معتقد و مقيد شود. به عبارت ديگر، حد آزادي عقيده در اسلام چيست؟
سؤال 28 : ميان ارتداد و آزادي عقيده، چه رابطه اي مي بينيد؟
سؤال 29 : اجباري نبودن دين در عبارت «لا اكراه في الدين»، به چه معناست؟
سؤال 30 : چه كسي بايد گستره و حدود آزادي را تعيين كند؟
سؤال 31 : انسان ها در زندگي اجتماعي خود، تا چه اندازه از آزادي شخصي و فردي برخوردارند؟
سؤال 32 : آيا ضمانت هاي بيروني مي توانند از حرمت آزادي دفاع كنند؟ دروني شدن ضمانت اجراي آزادي، چگونه امكان پذير است؟ دين چگونه مي تواند ضامن دروني مناسبي براي آزادي باشد؟
منابع و مآخذ

من به عنوان یکی از کارمندان مایکروسافت و کسی که چندین بار ایشون رو از نزدیک دیدم، می‌تونم بگم که این انسان شریف تکرار نشدنیه.

1 سال پیش توسط حسن الماسی

لورم اپیسوم متن ساختگی است برای نمایش متون.

1 سال پیش توسط روح الله نیاسر