مدیر مسئول
الياس عارف زاده
آدرس
پرديسان – مقابل مسجد امام صادق (ع) - دانشگاه اديان
خلاصه کتاب
مساله قرائت پذيري دين كه به برداشت هاي مختلف از مطلق دين يا يك دين خاص مي پردازد، ‌يكي از مسائل مرتبط با كثرت ديني در جوامع بشري است و در جامعه ما كه حكومت آن دين است، با مسئله سياست و كشورداري نيز در آميخته است و همواره اين پرسش مطرح بوده است كه آيا مي توان از دين برداشت هاي مختلفي داشت كه بتوان به نحوي بر درستي همه آنها تاكيد كرد يا همواره يك برداشت درست وجود دارد و بقيه نادرست است. بررسي اين مسئله و ابعاد مختلف آن از جمله شناخت ريشه هاي شكل گيري برداشت هاي مختلف در كتاب حاضر بررسي شده است.

دين و قرائت پذيري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست