مدیر مسئول
سيدعلي رضوي نژاد
آدرس
قم - خيابان 19دي - كوچه 27 - پلاك 19و21 - كد پستي3715859185
خلاصه کتاب
در اسلام دعاهاي متعددي وجود دارد. قابل توجه مي باشد كه در قرآن آيه هايي وجود دارد كه به طور مستقيم جنبه نمايش دارند. انسانها از طريق اين آيات، پروردگار را نيايش مي كنند. در اين كتاب سعي به اين بوده است كه تمام آيات نيايش استخراج شود، ‌كه تعدادشان علاوه بر سه آيه در سوره حمد، 72 آيه مي باشد. ابتدا اين آيات به فارسي روان و سپس به آلماني برگردانده شده است تا بتواند مورد استفاده اشخاص كه با قرآن مانوس هستند ،‌ واقع گردد.

نيايش هاي پروردگار

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست