مدیر مسئول
حسين خرمي
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء)، كوچه آمار، پلاك 6 - ك. پ. 37185
خلاصه کتاب
شخصيت منحصر به فرد امير مؤمنان عليه السلام به غير از تشيع، براي همه انسان هايي كه طالب حق و حقيقت هستند روشن و مبرهن است و تمام معاندين، نه از روي دليل و حجت؛ بلكه از روي تعصب و عناد و عدم بينش حقيقي با وي مخالفند. تو به تاريكي علي راه ديده اي زين سبب غيري ز او بگزيده اي جرج جرداق با نوشتن كتاب «امام علي عليه السلام صداي عدالت انساني» ورقي تازه در جهت روشن كردن نقش امير مؤمنان عليه السلام در تاريخ بشري رقم زد. او در كتابش كه در دو جلد به فارسي ترجمه شده است به شخصيت انساني و اجتماعي ايشان اشاره مي كند و در پنج فصل با عناوين علي عليه السلام و حقوق بشر، علي عليه السلام و انقلاب فرانسه، مقايسه اي بين علي عليه السلام و سقراط، علي عليه السلام و عصر او، علي عليه السلام و قوميّت عربي اين شخصيت، منحصر به فرد بشريت را مورد مطالعه قرار مي دهد.

امام علي (عليه السلام) صداي عدالت انساني – علي و حقوق بشر (6 جلد در 3 مجلد)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست