مدیر مسئول
حسين خرمي
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء)، كوچه آمار، پلاك 6 - ك. پ. 37185

لطيفه هاي سياسي (به ضميمه تاريخچه لطيفه و كاريكاتور سياسي در ايران و جهان)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست