مدیر مسئول
محمد رضا ابراهيم زاده قمي
آدرس
خيابان آذر ، مجتمع تجاري سعدي ، پلاك 20
فهرست

فهرست مقالات
مقالات بهبود و كيفيت بخشي به فرآيند ياددهي و يادگيري
قصّه گويي در تدريس رياض
آموزش ادبيّات فارسي و روش هاي ت دريس ابتكاري و خودساخته
آموزش مؤثّر در تدريس فارسي
روش همياري در آموزش متون فارسي
زمزمه سرود زندگي و شكفتگي با تدريس مشاركتي
روش فعّال و ابتكاري تدريس «دوران» رياض
تاثير به عينيّت در آوردن روش هاي تدريس در آموزش الفباي زبان انگليسي
نظريه هاي علمي يادگيري
نقش نظريه هاي علمي با روش تدريس درس علوم تجربي دوره ي ابتدايي
آموزش تكليف محور (7bl7) زبان انگليسي
الگوي نظر ي آموزش اثر بخش علوم تجربي از طريق فعّاليّت هاي آزمايشگاهي
بهره مندي از برنامه عملي و رياض ديداري اثرات و نتايج مثبت آن
از فناوري ياددهي تا فناوري يادگيري
طراحي تدريس اثر بخش در آموزش علوم تجربي پايه دوم ابتدايي
الگوهاي فّال و مشاركتي تدريس در آموزش املاي فارسي
مقالات بهبود و كيفيت بخشي به فرآيند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
ارزشيابي نوين در خدمت ادبيّات فارسي
همواره مي توان تغيير كرد.
ارزشيابي درست در موقعيّت تدريس
شيوه هاي نوين و كاربردي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
طرحي نو در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
ضرورت ارزشيابي در كلاس درس
ارزشيابي سازنده ، معتبر و رشد دهنده
ارزشيابي كيفي و تأثيرگذاري آن بر فرايند آموزش
نقش ارزشيابي در آموزش و يادگيري
ارزشيابي كيفي گامي بلند به سوي آموزش پايدار
ارزشيابي كيفي پل ارتباطي مدرسه و خانواده
ارزشيابي كيفي يا ارتقاي خودكار
نگاهي بر چالش هاي ارزشيابي درس شناخت حرفه و فن
تاثير ارزشيابي كيفي بر آموزش
مقاله فرآيند نقد و بررسي آيين نامه ها و اهداف آموزش و پرورش
ارايه ي راهكارهاي كاربردي نمودن اهداف آموزش و پرورش راهنمايي
مقالات فرآيند توسعه و كاربرد فن آوري اطّلاعات و ارتباطات
فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس
نحوه ي اجراي فعّاليّت هاي مشخّص به منظور گسترش كاربرد فن آوري اطّلاعات
فن آوري اطلاعات و ارتباطات نياز امروز
رشد فكري و فن آوري آموزشي
فناوري اطلاعات و فرآيند هاي آموزشي
نقش نو آوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاي سطح يادگيري
تكنولوژي ديجيتالي تدريس
كاركرد فن آوري هاي نوين در آموزش درس مربوطه
راهبردها و رويكردها در آموزش الكترونيكي
متغيّرهاي آموزش و پرورش در اهداف برنامه تكفا

نگرشها و شناختها در فرآيند يادگيري، ارزشيابي و فناوري

  • نویسنده : ابراهيم زاده محمد رضا
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه ثامن الائمه (ع)
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 320صفحه
  • شابک 978-600-5027-09-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست