مدیر مسئول
محمد رضا ابراهيم زاده قمي
آدرس
خيابان آذر ، مجتمع تجاري سعدي ، پلاك 20
فهرست

فهرست مطالب
عنوان
پيش گفتار
سخن نخست
جايگاه پژوهش در نظام تعليم و تربيت
ضرورت و اهمّيّت اقدام پژوهي
نگاهي به مركز تحقيقات فرهنگيان استان قم
مقالات برگزيده معلمان دوره ابتدايي
راهكارهاي كاهش اختلالات و مشكلات يادگيري در درس املاي يكي از دانش آموزان پايه دوم ...
چگونه توانستم توجّه و تمركز دانش آموز بيش فعال كلاس اوّلي را از طريق رفتار درماني .......
چگونه توانستم دانش آموزان كم توان ذهني مدرسه فرشته را به بهداشت حياط مدرسه علاقه مند سازم.
افزايش مداخله ما در جهت بهبود آموزش ، و كاهش رفتارهاي نامطلوب در دانش آموز ، مبتلا به سندرم داون و تحت آموزش در مقطع آمادگي دبستان استثنايي بلال حبشي
چگونه توانستم دانش آموزان كلاسم را به نماز و نماز جماعت علاقه مند كنم.
بهبود شركت اوليا در امور آموزش و پرورش
زندگي گروهي را چگونه به دانش آموزان كلاسم ياد دهم
الگوي مصرف بچّه ها را چگونه اصلاح نمايم.
چگونه توانستم كلاسي پويا و شاداب در جهت پيشبرد اهداف آموزش و پرورش ايجاد نماييم.
چگونه توانستم آبريزش دهان مريم را كنترل كنم.
چگونه توانستم دانش آموزان را به شركت در نماز جماعت مدرسه علاقه مند كنم.
چگونه توانستم طريقه ي صحيح خواندن نماز را دربين دانش آموزان آموزشگاه خود بهبود بخشم.
درمان اختلال در رواني گفتار در دانش آموز مهدي اسماعيلي
راهكارهاي علاقه مند سازي دانش آموزان به شركت فعال در كلاس هاي قرآن مدرسه
راهكارهاي علاقه مند كردن دانش آموزان به درس هنر
كاهش مصرف خوراكي هاي غير مجاز
چگونه توانستم مشكل بهداشت دهان و دندان دانش آموزان پايه اول دبستان امام رضا (ع)را كاهش دهم.
راهكارهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان به درس قرآن
بررسي روش هاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان پايه ي پنجم به انس با قرآن
بررسي روش هاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان پايه ي پنجم به انس با قرآن .
چگونه توانستم ضعف املايي فائزه و پيامدهاي ثانويه ي آن را از بين ببرم.
چگونه توانستم مشكل تكرر ادرار سر كلاس ... را بهبود بخشم.
چگونه توانستم مهديه دانش آموز كلاس اول را بعد از سه ماه ترك تحصيلي به مدرسه بازگردانم.
دعوت از مادران جهت علاقه مند كردن دانش آموزان به نماز
چگونه توانستم دوباره به سهيل خواندن و نوشتن بياموزم
چگونه توانستم ديدگاه منفي يكي از دانش آموزانم در مورد توانايي هايش در درس رياضي را به ...
چگونه توانستم دانش آموزان دبستان جهاد را به شركت در نماز جماعت علاقه مند سازم.
چگونه توانستيم رعايت حجاب و عفاف را در دانش آموزان پايه ي پنجم دبستان بهبود بخشيم
چگونه توانستم مشاركت دانش آموزان را در نماز جماعت افزايش دهم.
چگونه توانستم رفتار دانش آموزان پايه دوم دبستان ولي عصر (عج) را كه از نظر رفتاري و درسي با مشكل مواجه بودند از طريق عادات به مطالعه و كتاب خواني اصلاح نمايم.
چگونه توانستم مشكل بي انضباطي شاگردان ... را كاهش دهم.
چگونه توانستم قابليت و توانايي حل مسأله را در دانش آموزانم تقويت و بهود بخشم.
چگونه توانستم مشكلات زينب را با توجّه به عارضه لب شكري و دير آموز بودن بهبود بخشم.
چگونه توانستم مشكل رفتاري و درسي دانش آموز خود را بهبود بخشم.
چگونه توانستم محدثه را به مدرسه و كلاس علاقه مند سازم.
چگونه توانستم با تدريس اثر بخش و فعال دانش آموزانم را به فراگيراني فعال تغيير دهم.
چگونه توانستم اختلالات ديكته نويسي يك نفر از دانش آموزان خود را درمان كنم.
چگونه توانستم با اجراي طرح هاي جديد قرآني در آموزشگاه ابتدايي حضرت ابوالفضل (ع) وضعيّت يادگيري درس قرآن دانش آموزان آموزشگاه را بهبود بخشم.
چگونه توانستم دانش آموزان را در يادگيري قرآن سوم ابتدايي ترغيب و تشويق كنم.
چگونه توانستم در حفظ سريع جدول ضرب ، به دانش آموزان كمك كنم.
چگونه توانستم با اقدامات انجام شده و ساخت وسيله خود ارزشياب جغرافي و استفاده از آن به پيشرفت درسي و هنري يكي از دانش آموزانم كمك كنم.
چگونه توانستم مهارت بيان نوشتاري را در دانش آموزان بهبود بخشم.
چگونه توانستم مشكل املاي فارسي را در دانش آموز (ف) در سال تحصيلي 88-87 بهبود بخشم.
چگونه توانستم مفهوم صرفه جويي و مديريت درآمدها و هزينه ها را به دانش آموزان كلاس اول الف دبستان ... آموزش دهم .
چگونه توانستم ضعف املا را در معصومه دانش آموز كلاس سوم ابتدايي مدرسه عدالت بهبود بخشم.
چگونه توانستم فرشته كلهر را در قرائت صحيح و روان خواني قرآن ياري كنم.
مقالات برگزيده ي دوره راهنمايي
چگونه توانستيم تمركز دانش آموزان پايه ي اول راهنمايي مدرسه فرزانگان (جهت بهبود فرايند ياددهي - يادگيري ) در كلاس بالا ببريم.
چگونه توانستم با احياي آزمايشگاه و كارگاه مدرسه دبيران را جهت انجام فعّاليّت هاي آزمايشگاهي و كارگاهي تشويق نمايم.
چگونه توانستم دانش آموزان پايه اول راهنمايي را به درس علوم تجربي علاقه مند نموده و سطح نمرات آنان را بهبود بخشم.
روش هاي كاهش خدشه دار شدن ليست نمرات دبيران
راهكارهاي افزايش انگيزش تحصيلي دانش آموزان
راهكارهاي افزايش علاقه مندي و يادگيري دانش آموزان در درس علوم تجربي ، در محيط مدرسه
چگونه توانستم دانش آموزان كلاس را به اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف تشويق كنم .
چگونه توانستم از افت تحصيلي تعدادي از دانش آموزان مستعد پايه اول راهنمايي ( كلاس 1/1 ) مدرسه دخترانه نمونه دولتي شهيده قضايي جلوگيري كنم.
روش هاي افزايش ميزان يادگيري دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي در درس زبان انگليسي
چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش آموزان سوم راهنمايي را در درس تاريخ افزايش دهم .
راهكارهاي علاقه مندي دانش آموزان به دستور زبان
راهكارهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان پايه اول راهنمايي مدرسه شهيد آويني نسبت به درس رياضي از طريق كار گروهي
چگونه مي توانم با شادي و نشاط در كلاس درس علوم تجربي سطح يادگيري را ارتقا دهم.
چگونه توانستم ترويج مصرف درست را در كلاس آموزش دهم
روش هاي علاقه مند كردن دانش آموزان دختر پايه اول راهنمايي به درس رياضيات.
چگونه توانستم كلاس هاي سوم بي انگيزه و معلّم محور ادبيّات را به كلاس هاي فعّال ، پويا ، با نشاط و دانش آموز محور تبديل نمايم.
بررسي راه هاي جذب دانش آموزان به درس هنر از طريق فعّاليّت هاي هنري
چگونه توانستم دانش آموزان كلاس اول راهنمايي را به درس علوم تجربي علاقه مند كنم
چگونه توانستم مشكل پرخاشگري فاطمه را به حداقل برسانم.
ارايه راهكارهاي علاقه مند كردن مديران به رعايت كامل انجام وظائف محوله براي ارزشيابي بهتر و مفيدتر
چگونه توانستم باعث پيشرفت درس رياضي در كلاس سوم راهنمايي شوم.
چگونه توانستم مشكل گم شدن پول و اشيا را در مدرسه حل كنم.
چگونه توانستم با اجراي طرح تلاش آفرين موجبات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را در مدرسه فراهم نماييم.
از چه راه هايي توانستم دانش آموزان ضعيف در درس رياضي سوم راهنمايي را براي فعّاليّت بيشتر علاقه مند كنم.
چگونه توانستم فعّاليّت و علاقه مندي دانش آموزان پايه سوم مدرسه راهنمايي امام خميني يك (ره) را به درس انشا افزايش دهم.
چگونه توانستم با روش املاي آموزشي و مشاركت دانش آموزي سطح نمرات درس املا را ناباورانه ارتقا دهم .
چگونه توانستم با ايجاد محيطي شاد و فعال ، ميزان يادگيري دانش آموزان را در درس رياضي افزايش دهم .
چگونه توانستم مشكلات پريسا را در كلاس فارسي با رفع اختلالات خواندن و اضطراب او در پايه ي اوّل راهنمايي حل نمايم.
مقالات برگزيده دبيران دوره متوسطه
چگونه توانستم مهارت هاي يادگيري بخش بيان را با الگوهاي تدريس در دانش آموزان افزايش دهم .
راهكارهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان اول متوسطه به نگارش و نوشتن در درس زبان فارسي (1)
يك تجربه موفق و ماندگار در پويا سازي گروه آموزشي زيست شناسي
چگونه توانستم دانش آموزان پايه اول متوسطه دبيرستان دخترانه ريحانه النبي را به ترك گناهان ترغيب نمايم.
چگونه توانستم دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ناحيه (3) (پنج دبيرستان ) را به پژوهش سرا علاقه مند و ...
روش هاي افزايش علاقه مندي هنر آموزان هنرستان حرفه اي حضرت زهرا (س) به تئاتر و بازيگري
راهكارهاي افزايش يادگيري دانش آموزان پايه اول دبيرستان بزرگسالان حضرت زينب (س) در درس زبان انگليسي
چگونه توانستم دانش آموزاعن پايه ي اوّل دبيرستان ريخانه النبي س (2) را با تكيه بر ارتباط رياضي و آموزه هاي ديني به درس ...
چگونه توانستم دانش آموزان كلاس اول دبيرستان را به درس رياضي علاقه مند و ميانگين نمرات آنان را از 13/06 به 15/14 افزايش دهم .
چگونه توانستم دانش آموزان سال دوم دبيرستان را به درس تاريخ و ادبيّات علاقه مند كنم.
چگونه توانستم در كلاس ادبيّات روخواني شعر دانش آموزان را تقويت كنم.
چگونه توانستم نگرش دانش آموزانم را نسبت به فرهنگ بيگانه و پديده ، مدگرايي ؛ تغيير دهم .
چگونه مي توانيم سرپرستان آموزشي مدارس استثنايي را با شرح وظايف شان بيش تر آشنا كنيم.
راهكارهاي سوق دادن دانش آموزان از محفوظات به فعّاليّت هاي عملي در درس آمادگي دفاعي ...
چگونه توانستم خط دانش آموزان سال دوم ، رشته ي گرافيك ، هنرستان دخترانه فني و حرفه اي نور را ... بهبود بخشم.

در قلمرو پژوهش

  • نویسنده : هاشم زاده معصوم
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1700 نسخه
  • تعداد صفحه : 246صفحه
  • شابک 978-600-5027-14-3
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست