مدیر مسئول
يوسف قائم پور سرچشمه
آدرس
قم ، ميدان معلم ، بلوار سميه ، كوچه 18 پلاك 8
خلاصه کتاب
دو برادر بودند كه در مزرعه خانوادگي شان كار مي كردند. يكي از آنها مجرد و ديگري ازدواج كرده بود . در آخر هر روز برادرها، هرآنچه از محصول و... بدست مي آوردند را به طور مساوي بين هم تقسيم مي كردند. روزي برادر مجرد با خود گفت:« درست نيست كه مه همه چيز را بطور مساوي داشته باشيم. من تنها هستم و احتياجات مختصري دارم.» بنابراين هر شب گوني را از گندم پر مي¬كند و در صندوقچه برادرش قرار ميداد...

سوپ جوجه براي تقويت و آرامش روح

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست