مدیر مسئول
الياس عارف زاده
آدرس
پرديسان – مقابل مسجد امام صادق (ع) - دانشگاه اديان
خلاصه کتاب
بهتر نويسي، آرزوي هر كسي است كه دستي به قلم دارد و خواستار گفت و گوي نوشتاري با ديگران است. براي بهتر نويسي، دست كم بايد چهار گام بزرگ برداشت. هر يك از گام ها، موضوع يكي از بخش هاي كتاب حاضر است: فصل نخست درباره ي پايه هاي نظري و زير ساخت هاي نرم افزاري نويسندگي است. فصل دوم: شماري از اصول و نكته هاي درست نويسي را باز مي گويد. در فصل سوم از فوايد و قواعد ساده نويسي سخن مي رود. عنوان موضوع فصل پاياني كتاب، زيبانويسي است.

بهتر بنويسيم

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست