مدیر مسئول
معصومه ذوالفقاري
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، كوي فتحي ، پ 17 و 19
خلاصه کتاب
كتاب حاضر كه آموزش روخواني و روانخواني قرآن كريم مي‌باشد به شكل جديد و تازه سعي در فراگيري اين امر كرده است. نويسنده كتاب در جايي از كتاب مي‌گويد: اين حقير كتاب‌هايي را كه در بازار موجود بوده بررسي نموده‌ام اما كتابي كه به صورت نموداري باشد پيدا نكردم لذا بر آن شدم كه با سعي و جديت تمام كتاب موجود را به شكل نموداري در دسترس قرآن آموزان قرار داده و مطالب آموزشي روخواني و روانخواني را بهتر فرا گرفته تا در خواندن هرچه بهتر قرآن كريم آن را به كار ببندند. اين كتاب شامل هيجده درس مي‌باشد كه قواعد قرآن در اين هجده درس خلاصه شده‌ است ضميمه چهل حديث نيز در پايان اين كتاب مشاهده مي‌شود مطالعه اين كتاب را به قرآن آموزان عزيز توصيه مي‌كنيم.
فهرست

پيشگفتار
مختصري از تاريخچه نقطه و علامت گذاري قرآن كريم
درس اوّل
الفباي زبان عربي و اسامي آنها
حروف مقطعه قرآن كريم
اهميت دانستن علامت هاي قرآن كريم
درس دوّم: «فتحه»
حركات (صداها)
پرسش و تمرين
درس سوم: «كسره»
پرسش و تمرين
درس چهارم: «ضمّه»
پرسش و تمرين
درس پنجم: «الف مدّي»
پرسش و تمرين
درس ششم: «ياء مدي»
شكل هاي مختلف ياء مدي
پرسش و تمرين
درس هفتم: «واو مدّي»
پرسش و تمرين
درس هشتم: «تنوين نصب»
پرسش و تمرين
تنوين كسره «جر»
پرسش و تمرين
تنوين ضمه «رفع»
پرسش و تمرين
درس نهم «تشديد»
پرسش و تمرين
درس دهم «مد»
انواع مد
پرسش و تمرين
درس يازدهم: «سكون»
پرسش و تمرين
درس دوازدهم: «حروف هميشه ناخوانا»
پرسش و تمرين
درس سيزدهم: «حروف گاهي ناخوانا»
پرسش و تمرين
درس چهاردهم: «حروفي كه نوشته مي شود؛ ولي خوانده نمي شود»
درس پانزدهم: اشباع «هاء» ضمير
پرسش و تمرين
درس شانزدهم: رفع التقاء ساكنين
پرسش و تمرين
درس هفدهم: وقف 1
انواع وقف
صور انواع وقف
1. وقف ابدال
2. وقف اسكان
3. وقف اثبات و يا (بدون تغيير)
درس هيجدهم: وقف 2
علائم وقف
فهرست منابع و مآخذ

آموزش روخواني و روانخواني قرآن كريم

  • نویسنده : اكبريان علي اصغر
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 125صفحه
  • شابک 978-964-8519-87-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست