مدیر مسئول
معصومه ذوالفقاري
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، كوي فتحي ، پ 17 و 19
فهرست

مقدّمه
در آسمان قرآن
درس اوّل: آشنايي بيشتر با حروف الفباي زبان فارسي و عربي
مقدّمه ي دروس حركت هاي كوتاه
درس دوّم: حركت فتحه يا زبر
درس سوّم: حركت كسره يا زير
درس چهارم: حركت ضمّه يا پيش
درس پنجم: بخش كردن چند كلمه قرآني كه داراي حركت كوتاه هستند
مقدّمه ي دروس صداهاي كشيده
درس ششم: صداي كشيده ا
درس هفتم: صداي كشيده اي
درس هشتم: صداي كشيده او
درس نهم: بخش كردن چند كلمه ي قرآني كه داراي حركت كوتاه و صداي بلند هستند
مقدّمه ي درس دهم: سكون
درس دهم: سكون
مقدّمه ي درس يازدهم: تشديد
درس يازدهم: تشديد
مقدّمه ي درس دوازدهم: حروف شمسي و حروف قمري
درس دوازدهم: حروف شمسي و حروف قمري
مقدّمه ي درس سيزدهم: طرز خواندن واو ساكن ماقبل مفتوح
درس سيزدهم: طرز خواندن واو ساكن ماقبل مفتوح
مقدّمه ي درس چهاردهم: طرز خواندن حرف مكسور قبل از ياء متحرك
درس چهاردهم: طرز خواندن حرف مكسور قبل از ياء متحرك
مقدّمه ي درس پانزدهم: حروف مقطّعه
درس پانزدهم: حروف مقطّعه
مقدّمه ي درس شانزدهم: اشباع هاء ضمير (تبديل)
درس شانزدهم: اشباع هاء ضمير (تبديل)
مقدّمه ي درس هفدهم: تنوين
درس هفدهم: تنوين
مقدّمه ي درس هيجدهم: ادغام نون ساكن (ن) در حروف يرملون
درس هيجدهم: ادغام ن در حروف يرملون
مقدّمه ي درس نوزدهم: اقلاب
درس نوزدهم: اقلاب
مقدّمه ي درس بيستم: حروف ناخوانا
درس بيستم: حروف ناخوانا
مقدّمه ي درس بيست و يكم: وقف، تعدادي از علائم وقف و پيام آن ها
درس بيست و يكم: وقف، تعدادي از علائم وقف و پيام آن ها
مقدّمه ي درس بيست و دوّم: مد
درس بيست و دوّم: مد
مقدّمه ي درس بيست و سوّم: حركات و صداهاي معادل
درس بيست و سوّم: حركات و صداهاي معادل

خودآموز جديد و آسان روخواني قرآن مجيد

  • نویسنده : جعفر خادم كريم
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : نیم خشتی
  • چاپخانه پيشرو
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 146صفحه
  • شابک 978-600-5240-41-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست