مدیر مسئول
معصومه ذوالفقاري
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، كوي فتحي ، پ 17 و 19
فهرست

فصل يكم: سيري در فرآيند تكاملي «ولايت فقيه»
معناي ولايت
انواع ولايت
مراتب ولايت
2. ولايت پيامبران
3. ولايت پيامبر خاتم
4. ولايت امامان معصوم
5. ولايت فقيهان و نائبان امامان
6. ولايت نائبان امام زمان روحي فداه
1. عثمان بن سعيد عمري
2. محمد بن عثمان
3. حسين بن روح نوبختي
4. علي بن محمد سمري
1. ولايت و حاكميت ولي فقيه
2. شرايط ولي فقيه
3. ولي فقيه، حجت امام زمان عليه السلام بر شيعيان
7. ولايت 64 زعيم و پيشوا
فصل دوم: سيري كوتاه در زندگاني رهبري
رهبري، خانه، خانواده
رهبري، پارسايي، نان و كشمش
رهبري، خدمت به پدر، رمز سعادت
رهبري، زندان، مقاومت
رهبري، شكنجه،‌ عزت
رهبري، جبهه، لباس نظامي
رهبري، قرآن، جهاد نظامي
رهبري، مسجد ابوذر، انفجار
رهبري، نماز جمعه، اقتدار
رهبري، مجامع بين المللي، آمريكا
رهبري، رياست جمهوري، نماز اول وقت
رهبري، دبير كل سازمان ملل، سياست مدارترين
رهبري، جنگ، اطاعت پذيري از امام
رهبري، امام، تأييد لياقت
رهبري، مجلس خبرگان، انتخاب سرنوشت ساز
رهبري، آيت الله بهاء الديني، خورشيد تابان
رهبري، آيت الله بهجت، عنايت امام زمان
رهبري، آيت الله بهجت، دعاي مداوم
رهبري، ساده زيستي، پناه به موكت
رهبري، بيت المال، رمز عزت
رهبري،‌ غنا، كوفي عنان
رهبري، جنگ خليج فارس، تدبير مقتدرانه
رهبري، تذكر، پذيرش حق
رهبري، كوهنوردي، عقد ازدواج
رهبري، دختر شهيد، 14 سكه مهريه
رهبري، ازدواج فرزندان، سادگي و صفا
رهبري، ‌شهدا، همچون شهادت
رهبري، خانواده شهدا، شهيد مسيحي
رهبري، سيد حسن نصر الله، سرباز رهبر
رهبري،‌ حافظ، يونسكو
رهبري، غزل، تخلص امين
آخرين جمله (در جريان كوي دانشگاه)

وصي امام عشق

  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : نیم جیبی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 96صفحه
  • شابک 978-600-5240-32-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست