قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

روشي نوين در آموزش روخواني قرآن كريم

نویسنده: يوسفي كيا عليرضا

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160تقريظ
مقدّمه
مقدّمه چاپ چهارم
فصل اول
اهميت يادگيري قرآن
ارزش و فضيلت تعليم قرآن
آداب تلاوت قرآن
الف) وضو و پاكيزگي
ب) نيّت
ج) دعا، قبل و بعد از قرائت
د) ادب در نشستن
هـ‌) حضور قلب
و) خضوع و خشوع
ز) استعاذه
ح) تدبّر در آيات قرآن
ط) نگاه به قرآن و از رو خواندن
ي) ادب در استماع قرآن
ك) خواندن قرآن در خانه ها
ل) تصديق
سجده هاي قرآن
شرايط وجوب سجده
چگونگي انجام سجده
عوامل مؤثر در تقويّت روخواني قرآن
الف) توكل بر خداوند
ب) دعا نمودن
ج) صبر و حوصله
د) تمرين زياد
هـ) استفاده از نوار آموزشي قرآن
و) شركت در جلسات قرآن
ز) زمان مناسب يادگيري قرآن
ح) زمان مناسب تمرين
ط) انتخاب قرآن
ي) روش صحيح تمرين
فصل دوّم
درس اول: حروف
اهداف
تعداد حروف الفباي زبان عربي
شكل حروف
حروف مقطّعه قرآن
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
(سوره ياسين آيات 1 تا 40)
درس دوم: صداها
اهداف
دسته اوّل: صداهاي كوتاه (حركات)
دسته دوم: صداهاي كشيده (حروف مدّي)
گروه اول: فتحه و الف مدّي
تمرين
گروه دوم: كسره و ياء مدّي
تمرين
گروه سوم: ضمّه و واو مدّي
تمرين
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره ياسين آيات 41 تا 83
درس سوم: علامت ها
سكون
اهداف
تشديد
اهداف
تنوين
اهداف
مدّ
اهداف
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
(سوره صافّات آيات 1 تا 76)
درس چهارم: حروف هميشه ناخوانا
اهداف
حروف هميشه ناخوانا
1. پايه و كرسي همزه
2. پايه و كرسي الف مدّي
3. الف جمع
4. واو مدّي در شش كلمه
5. «الف و ياء ناخوانا» در كلمات بدون قاعده
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره صافّات آيت 77 تا 182
درس پنجم: حروف گاهي اوقات ناخوانا
اهداف
1. همزه وصل در وسط كلام
2. حروف مدّي نزد همزه وصل
3. لام تعريف «الـ» نزد حروف شمسي
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره قمر
درس ششم: حروفي كه نوشته نشده ولي خوانده مي شوند
اهداف
اشباع
اشباع ها ضمير
موارد عدم اشباع هاء ضمير
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره مزمّل و سوره مدّثر
درس هفتم: وقف
اهداف
معناي وقف
روش وقف نمودن بر آخر كلمات
علائم وقف
سكت در قرآن
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره عبس و سوره انشقاق
درس هشتم: برخورد تنوين با حروف ساكن
هدف
التقاء ساكنين
چگونگي برطرف كردن التقاء ساكنين
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره قيامت و سوره نازعات
درس نهم: تصحيح قرائت نماز
اهداف
مرحله اول: قرائت صحيح و بدون اشتباه نماز
مرحله دوم: روانخواني و قرائت با شيوه عربي
مرحله سوم: قرائت نماز با رعايت تلفّظ صحيح حروف
ذكرهاي نماز
سوره حمد
سوره توحيد
درس دهم: ادغام حروف و احكان نون ساكن
اهداف
ادغام
اظهار
اخفاء
مراحل انجام اخفاء
اقلاب
موارد سه گانه ادغام در روايت حفص از قرائت عاصم
1. ادغام متماثلين
2. ادغام متجانسين
3. ادغام متقاربين
ويژگي هاي رسم الخط عربي در رابطه با احكام تنوين
ويژگي هاي رسم الخط عربي در رابطه با احكام نون ساكن
ويژگي هاي رسم الخط عربي در رابطه با احكام ميم ساكن
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سؤالات چهار گزينه اي
فهرست منابع و مآخذ

من به عنوان یکی از کارمندان مایکروسافت و کسی که چندین بار ایشون رو از نزدیک دیدم، می‌تونم بگم که این انسان شریف تکرار نشدنیه.

1 سال پیش توسط حسن الماسی

لورم اپیسوم متن ساختگی است برای نمایش متون.

1 سال پیش توسط روح الله نیاسر