مدیر مسئول
محمد رفيع حدائق
آدرس
خيابان اميركبير ـ خيابان آبشار – كوچه انتظام – پلاك 94 – طبقه اول – واحد غربي
خلاصه کتاب
بيان حقيقت قرب، مدارج و مقامات آن، از قرب به دنيا گرفته تا اتحاد با اسم جلاله ي الله، همچنين نسبت ميان قرب خدا و بنده به يكديگر، تاثيرات فردي و اجتماعي قرب، جايگاه انسان كامل در مباحث مربوط به قرب و ديگر مو ضوعات مرتبط با قرب از جمله مواردي است كه اين نامه ي پژوهشي به آن پرداخته و در صدد پاسخگويي به آن برآمده است. اين تحقيق با نام، پرواز به سوي لاهوت، در دو فصل به شرح و بسط مبحث قرب و موارد مرتبط با آن گردآمده كه در فصل نخست با تمسك به قرآن و روايات مأثوره به اجمال به واژه شناسي قرب و واژگان همسو با آن پرداخته و سپس با محوريت قرار دادن عرفان اصيل اسلامي، نظرات فقها، متكلمين و فلاسفه را از تفاسير و كتب مربوطه استخراج كرده و به شرح مختصر آن ها بسنده نموده است. حركت از حقيقت و ويژگي هاي قرب تا شرح رابطه و نسبت قرب با قواي نفس و بدن، رسالتي است كه فصل دوم اين پژوهش در يازده بخش جداگانه به آن پرداخته است.
فهرست

مقدمه
فصل اول: معناشناسي و جايگاه
معناشناسي
الف: معناشناسي لغوي
ب: معناشناسي اصطلاحي با محوريت قرآن و احاديث
جايگاه قرب
ج: قرب از نگاه كلام و فقه
د: قرب از نگاه فلسفه
نتيجه گيري
فصل دوم: قرب در عرفان
قرب خدا به انسان
حقيقت و ويژگي هاي قرب
ويژگي هاي مقربين
ويژگي هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي و رواني قرب
مراتب و درجات قرب
اتحاد در قرب
اسباب و موانع قرب
قرب و عقل
قرب و بهشت
قرب با احوال و مقامات
قرب با پير (الزام باحسن)
قرب با اسفار و ولايت
ربطه قرب با قواي نفس و بدن
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسي
منابع عربي

پرواز به سوي لاهوت

  • نویسنده : حكيمي مقداد
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه عترت
  • تیراژ 4000 نسخه
  • تعداد صفحه : 208صفحه
  • شابک 978-600-92059-0-5
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب عرفان
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست