مدیر مسئول
محمد رفيع حدائق
آدرس
خيابان اميركبير ـ خيابان آبشار – كوچه انتظام – پلاك 94 – طبقه اول – واحد غربي
خلاصه کتاب
كيمياگر داستان زندگي، پائولو كوئيلو، است كه در سفر او به سرزمين مصر و در پي علاقه هاي شخصي او براي فراگيري كيمياگري خلق شده است. اين كتاب ـ به گفته اوـ همانند علم كيمياگري داراي رمزها و اشاراتي است كه به شيوه ي زيركانه اي در ميان مطالب كتاب، آموزه هاي او به خواننده گنجانده شده و در عين حال نه تنها در مقدمه و بلكه در طول داستان به افراد و اثرهاي خاص اشاره شده است. تا خواننده به خواندن آثار ديگر ترغيب گردد. در اين مجال علاوه بر بيان خلاصه اي از داستان كيمياگر، اثر پائولوكوئيلو، تلاش شده تا حد امكان، آموزه هاي او با ميزان مسيحيت، اسلام و سپس عرفان اسلامي كه محور مباحث اين كتاب مي باشد، نسنجيده شده و راهي را پيش روي خواننده قرار دهد تا با بينش و بصيرتي درخور يك خواننده مسلمان بتواند با اين اثر و اثرهاي مشابه مواجه شده و از آنها بهره برداري شايسته نمايد.

رمز و رازهاي كيمياگر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست