مدیر مسئول
سيد اكبر حسيني نژاد
آدرس
45متري صدوق- شهرك امام خميني- كوچه فضل الله نوري5- 20متري قمر بني هاشم- پلاك 77
فهرست

مقدمه
فصل اول: گستره سرزميني و جمعيت پشتونستان
پشتونستان بزرگ
تا كناره هاي رود سند
زيست بوم پشتون ها
ماوراي خط ديورند
ايالت هاي سرحد و بلوچستان
ايالت سرحد
جمعيت پشتونستان
فصل دوم: پيشينه تاريخي پشتونستان
سيك ها و استعمار انگليس
معاهده ديورند
شورش هاي ضد استعماري پشتونستان
سيد احمد بريلوي
جنگ اول و دوم افغان و انگليس
ملا نجم الدين آخوند
ملاپيونده و قيام قبايل آزاد
قيام پشتون ها در سومين جنگ افغان و انگليس
عوامل ناكامي قيام پشتونها
1. نبود رهبري واحد
2. اختلافات قبيله اي
3. مبارزات مقطعي
4. انتظار كمك از افغانستان
فصل سوم: پشتونستان ناكامي هويت سياسي
نخستين گامهاي سياسي پشتونها
پشتونستان و استقلال شبه قاره
پشتونستان تلاش براي استقلال
سردي احساسات استقلال خواهي
ميزان گرايش پشتون ها به افغانستان
فصل چهارم: افغانستان و مسأله پشتونستان
اولين تلاش هاي سياسي
اولين واكنش هاي تند افغانستان
لوي جرگه 1955
ماجراي باجور
كودتاي داود، فضاي تيره و تار همسايگي
فصل پنجم: پاكستان از سرحد تا كنفدراسيوين پاك ـ افغان
ده مشروطيت، تضارب افكار مختلف
گامي به سوي خشونت
كودتاي هفت ثور، تشديد بحران منطقه اي
پاكستان و بازي هاي ديپلماسي با كابل
پاكستان و جريان همسوسازي
پاكستان و سير اتحاد احزاب جهادي
جهاد و دستاوردهاي پاكستان
اهداف پاكستان از جهاد افغانستان
الف: اهداف نظامي
ب: اهداف سياسي
فصل ششم: پاكستان، بازي از افراطي گري
تلاش براي جايگزيني
بستر تولد و آبشخور فكري طالبان
جنايت هاي ضد انساني
طالبان، پيش قراولان آشوب كرگيل
جنايت ماندگار فرهنگي
فصل هفتم: پشتونستان، پارادوكس دو گرايش
حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 در امريكا
رشد دو جريان متفاوت
تداوم بي اعتمادي گذشته
مشكل اساسي چيست؟
چه بايد كرد؟
فهرست منابع
منابع كتاب ها
مقالات و گزارش ها
مجلات و روزنامه ها
سايت ها

پشتونستان ـ چالش سياسي افغانستان و پاكستان

  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه صدر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 249صفحه
  • شابک 978-964-6185-40-1
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست