مدیر مسئول
سيد اكبر حسيني نژاد
آدرس
45متري صدوق- شهرك امام خميني- كوچه فضل الله نوري5- 20متري قمر بني هاشم- پلاك 77
فهرست

پيشگفتار
حل تمرين هاي فصل اول (آمار توصيفي)
حل تمرين هاي فصل دوم (احتمال)
حل تمرين هاي فصل سوم (توزيع متغيرهاي تصادفي)
حل تمرين هاي فصل چهارم (توزيع احتمال هاي خاص)
حل تمرين هاي فصل پنجم (توزيع هاي نمونه گيري)
حل تمرين هاي فصل ششم (برآورد نقطه اي و فاصله اي پارامتر)
حل تمرين هاي فصل هفتم (آزمون فرض هاي آماري)
حل تمرين هاي فصل هشتم (همبستگي و رگرسيون)
نمونه سئوال نيمسال اول 85 ـ 84
حل نمونه سئوال نيمسال اول 85 ـ 84
نمونه سئوال نيمسال دوم 85 ـ 84
حل نمونه سئوال نيمسال دوم 85 ـ 84
منابع

حل المسائل آمار و احتمالات مهندسي

  • نویسنده : جعفري محمد
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدر
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 122صفحه
  • شابک 964-6185-12-6
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست