مدیر مسئول
سيد اكبر حسيني نژاد
آدرس
45متري صدوق- شهرك امام خميني- كوچه فضل الله نوري5- 20متري قمر بني هاشم- پلاك 77
فهرست

مقدمه ي مؤلف
«نوآوري و شكوفايي» فصل بهار
اولين مبتكر «نوآوري و شكوفايي»
«نوآوري و شكوفايي» در انسانها و ديگر موجودات
هدفدار بودن آفرينش
ايمان به «نوآوري و شكوفايي»
پاسداري و پارسايي از كيان «نوآوري و شكوفايي»
امر به «نوآوري و شكوفايي» و نهي از عقب ماندگي و ايستايي
تغيير اصلي پايدار در امر «نوآوري و شكوفايي»
اميدواري رمز موفقيّت در «نوآوري و شكوفايي»
خودشناسي و خود باوري راهي به سوي «نوآوري و شكوفايي»
«نوآوري و شكوفايي» نشانه ي حبّ به وطن است
مسئوليت توانگران در امر «نوآوري و شكوفايي»
ضرورت صبر و شكيبايي در امر «نوآوري و شكوفايي»
«نوآوري و شكوفايي» نشان از همّت بلند به ملّت است
جنبش نرم افزاري پيش نياز بلند مدّت «نوآوري و شكوفايي»
توليد علم [ = توليد نرم افزار و سخت افزار] طرحي براي «نوآوري و شكوفايي»
برخي از ديدگاه هاي رهبر معظم انقلاب پيرامون «جنبش توليد علم»
انقلاب اسلامي ايران خواستگاه «نوآوري و شكوفايي» در ابعاد داخلي و جهاني
«نوآوري و شكوفايي» و فناوري صلح آميز هسته اي
توسعه [ = پيشرفت و عدالت] نيازمند به «نوآوري و شكوفايي» است
تراژدي «پيشرفت»
روايت «شكوفايي» در عصر ظهور
منابع و مآخذ

به سوي قله ها با نوآوري و شكوفايي

  • نویسنده : ضياء نژاد رضا
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : پالتویی
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 84صفحه
  • شابک 978-964-6185-39-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست